PL EN


2013 | 1(11) | 7-25 (19)
Article title

KONWERSACJA JAKO FENOMEN SPOŁECZNY I JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Authors
Content
Title variants
EN
CONVERSATION AS A SOCIAL PHENOMENON AND AREA OF SCIENTIFIC RESEARCH
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper deals with the relationship between conversation and different contexts as well as constraints of research which appear within scientific disciplines analysing interpersonal communication, especially within pragmatics. It is pointed that the studies on conversation ought to be reinforced with an epistemological approach.
Year
Issue
Pages
7-25 (19)
Physical description
Contributors
References
 • Grzegorczykowa R., 2002, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.
 • Grzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.
 • Grzenia J., 2007, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.
 • Gleason J.B., Ratner N.B. (red.), J. Bobryk i in. (tłum.) 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.
 • Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.
 • Przywara P., 2009, Epistemologiczne aspekty komunikowania [w:] Media światem człowieka, red. M. Drożdż, I.S. Fiut, Kraków.
 • Przywara P., 2010, McLuhanowska retrybalizacja na przykładzie Internetu [w:] Nie tylko Internet, red. J. Mucha, Kraków.
 • Przywara P., 2012, „Język myśli” a werbalne komunikowanie [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań.
 • Przywara P., Pragmatico-Linguistic and Semiotic Tools in Analysis of Electronic Con- versation (http://studiahumana.com/art,The-thirdfourth-issue,Pragmatico-Linguistic- and-Semiotic-Tools-in-Analysis-of-Electron.html)
 • Przywara P., W poszukiwaniu nowego modelu komunikowania, (http://komunikacja spoleczna.edu.pl/aktualnosci,Nr-32012.html, s. 13–38)
 • Rapley T., 2010, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, tłum. A. Gąsior- -Niemiec, Warszawa.
 • Tabakowska E. (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.
 • Wood A., Smith M., 2005, Online Communication. Linking Technology, Identity and Culture, Mahwah.
 • Yule G.,1996, Pragmatics, Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a81ea274-37c3-4ec9-9618-5b3df6d15a7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.