PL EN


2014 | 2(11) | 130-154
Article title

Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w XX i XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Professional rehabilitation and employment of people with disabilities in the twentieth and twenty-first century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono tworzenie się i rozwój rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na świecie w XX i XXI w. Można zauważyć, iż bodźcem do powstania systemów krajowych, szczególnie w Ameryce oraz Europie, były konflikty zbrojne. W ich efekcie pojawiała się liczna grupa osób okaleczonych – ofiar wojen oraz praktyk ludobójczych. Wiele państw musiało sobie poradzić z tym problemem, szczególnie z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami. Poszukiwano efektywnych rozwiązań w tej sferze. Doprowadziło to do powstania licznych systemów krajowych, których kształt wynikał z kultury, tradycji, historii, zasobów oraz możliwości społecznych i ekonomicznych danego państwa.
EN
The paper presents the formation and development of professional rehabilitation of people with disabilities in the world in the twentieth and twenty-first century. One may notice that these were armed conflicts that stimulated creation of national systems, particularly in America and Europe. As a result, a large group of injured people appeared – the victims of war and genocide. Many countries have had to cope with this problem, especially with inactivity of people with disabilities. They were looking for a good solution in this area. This has resulted in creation of many national systems, the shape of which resulted from the culture, traditions, history, resources, and social and economic opportunities of the country.
Year
Issue
Pages
130-154
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
author
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a825e3f6-55d8-4b0f-9b56-c359a7ee1284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.