Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 237-254

Article title

Polish Regulations Concerning Settlement of Collective Disputes in the Light of European Standards, exemplified by the Right to Strike

Title variants

PL
Polskie regulacje dotyczące prowadzenia sporów zbiorowych w świetle standardów europejskich na przykładzie prawa do strajku

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Autorzy przedstawiają porównanie pomiędzy standardami europejskimi w zakresie prawa do strajku (art. 6 § 4 Europejskiej Karty Społecznej) i polską ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dochodzą do wniosku, że nie ma przeszkód prawnych dla ratyfikowania przez Polskę tych podstawowych standardów europejskich z zakresu zbiorowego prawa pracy. W szczególności należy podkreślić, że monopol związków zawodowych w zakresie organizowania strajków oraz innych form akcji protestacyjnych objętych regulacjami polskiego prawa pracy, wprowadzony przez polską ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie jest utrudnieniem dla tej ratyfikacji. Dorobek orzeczniczy Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, działającego przy Radzie Europy, dopuszcza krajowe rozwiązania prawne, które ograniczają prawo organizowania strajków przez grupy pracowników niebędących członkami związków zawodowych, o ile stosowne regulacje krajowe nie ustanawiają zbyt restrykcyjnych wymagań dotyczących utworzenia związku zawodowego, uprawnionego do przeprowadzenia strajku. Polska ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych była analizowana przez Europejski Komitet Praw Społecznych i została uznana za akt prawny umożliwiający pracownikom, zainteresowanym w zorganizowaniu akcji protestacyjnej, utworzenie związku zawodowego w stosunkowo łatwy sposób. Pozostałe wymagania prawne wynikające z regulacji polskiego zbiorowego prawa pracy są również zgodne ze standardami europejskimi. W 30. rocznicę strajku zorganizowanego w dawnej stoczni im. Lenina w Gdańsku przez pracowników, którzy formalnie nie byli w tamtym czasie członkami związku zawodowego, trzeba powiedzieć, że NSSZ “Solidarność” ma pełne prawo domagania się od władz Rzeczpospolitej Polskiej dokonania ratyfikacji art. 6 § 4 Europejskiej Karty Społecznej.

Journal

Year

Volume

60

Pages

237-254

Physical description

Contributors

  • Jagiellonian University
  • Jagiellonian University

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a82f2af6-9d94-4237-9759-0550d22c9d9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.