PL EN


2016 | 52 | 89-96
Article title

Praktyki pedagogiczne w wychowaniu fizycznym – doświadczenia polskie na tle innych krajów

Content
Title variants
EN
Practical PE teacher training during school placements – Poland’s experience vs. other countries’
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. Practical PE teacher training during school placements is an important part of the process of education of physical education students and have a large impact on their preparation for the profession and the quality of teacher’s work. The quality of students’ practical teacher training is reflected in the standard of PE classes run at school and children’s participation in these classes. Therefore, many studies deal with this topic. There are also pro­jects which aim to improve the organization of students’ teacher training in physical education. This paper presents the main weaknesses and challenges of practical school placement systems and a variety of solutions already implemented in Poland and other countries in Europe and the United States. Material and methods. In this article the computer-based literature search was conducted in the following databases: EBSCOHost, PubMed, Science Direct, ScienceDirect On Line. Also manual search of all available issues of pertinent journals was carried out. Results. The findings suggest that there is too little involvement of university teachers in the practical school placements. Conclusions. There is the need to improve co­operation between university teachers and the physical education teachers during physical education teacher training.
Year
Volume
52
Pages
89-96
Physical description
Dates
published
2016-05-23
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
References
 • Błędowski P., Desperak M., Stanios M., Stopolska J. (2011), Raport zawierający wnioski z analizy jakości i efektywności programów praktyk pedagogicznych opracowany w ramach projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź.
 • Bronikowski M. (2008), Postawy prosomatyczne młodzieży gimnazjalnej jako efekt interwencji edukacyjnej w procesie wychowania fizycznego, Monografie AWF w Poznaniu, 383.
 • Bronikowski M., Borowiec J., Ciekot M., Kantanista A., Król-Zielińska M., Lisowski P., Sokołowski M., Śleboda R. (2013), Model ewaluacji – jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1, 10–13.
 • Bronikowski M., Kantanista A. (2013), (Nie)przygotowanie studentów wychowania fizycznego do realizacji praktyk pedagogicznych, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 42, 3–11.
 • Chambers F.C., Armour K.M. (2011), Do as we do and not as we say: teacher educators supporting student teachers to learn on teaching practice, Sport, Education and Society, 16 (4), 527–545.
 • Dobosz J., Trzcińska D. (2001), Kto i dlaczego nie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2 (3), 81–85.
 • Dudley D.A., Okely A.D., Pearson P., Peat J. (2010), Engaging adolescent girls from linguistically diverse and low income backgrounds in school sport: A pilot randomised controlled trial, Journal of Science and Medicine in Sport, 13, 217–224.
 • Glapa A. (2011), Opiekunowie praktyk o przygotowaniu studentów do pracy w roli nauczyciela wychowania fizycznego. Praca magisterska, Wydział WFSiR, AWF, Poznań.
 • Informacja o wynikach kontroli NIK (2013), Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych, NIK, Warszawa.
 • Jasiński T., Czerska M. (2007), Sposoby spędzania czasu wolnego, częstość i formy podejmowania pozaszkolnej aktywności fizycznej przez młodzież wiejską zróżnicowaną ze względu na płeć, [w:] Yermacov S. (red.), Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Charków, 10, 146–150.
 • Kantanista A., Osiński W., Bronikowski M., Tomczak M. (2013), Physical activity of underweight, normal weight and overweight Polish adolescents – the role of classmate and teacher support in physical education, European Physical Education Review, 19, 347–359.
 • Kosiba G. (2007), Praktyki pedagogiczne w opinii studentów kończących studia wychowania fizycznego, [w:] Ślężyński J. (red.), Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach, 23, 71–81.
 • Kosiba G. (2009), Nauczyciel wychowania fizycznego – wczoraj i dzisiaj, Wychowanie Fizyczne i Sport, 1, 45–54.
 • Kosiba G., Madejski E. (2009), Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 28 (1), 317–321.
 • Koszczyc M., Skarul A., Wójcik A. (2003), Praktyki pedagogiczne elementem samodoskonalenia studenta do przyszłego zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, [w:] Bartoszewicz R., Koszczyc T., Nowak A. (red.), Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym, WTN, Wrocław, 215–217.
 • Lorente-Catalan E., Kirk D. (2014), Making the case for democratic assessment practices within a critical pedagogy of physical education teacher, European Physical Education Review, 20 (1), 104–130.
 • Mackiewicz M., Błędowski P., Stopolska J. (2011), Raport zawierający wnioski z analizy jakości i efektywności programów praktyk pedagogicznych opracowany w ramach projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź.
 • Madejski E. (2008), Praktyki pedagogiczne w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego, Lider, nr specjalny, 14–16.
 • Markis M., Umiastowska D. (1995), Vademecum studenta wychowania fizycznego na praktykach pedagogicznych, US, Szczecin.
 • Meegan S., Dunning C., Belton S., Woods C. (2013), Teaching practice: University supervisors’ experiences and perceptions of a cooperating physical education teacher education programme, European Physical Education Review, http://epe.sagepub.com/content/early/2013/05/14/1356336X13486054 [dostęp: 12.12.2014].
 • Nowicki G., Nowicki R. (2001), Stosunek młodzieży licealnej do lekcji wychowania fizycznego, [w:] Bronikowski M., Muszkieta R. (red.), Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży, AWF, Poznań, 244–254.
 • Projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, http://www.praktyki.awf.wroc.pl [dostęp: 10.12.2014].
 • Projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, http://www.praktyki2.awf.wroc.pl [dostęp: 10.12.2014].
 • Projekt „Praktyczne Wychowanie Fizyczne – Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF Kraków” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, http://praktykiwf.awf.krakow.pl [dostęp: 10.12.2014].
 • Puczyński W., Gębka A. (1998), Rola i znaczenie praktyk zawodowych w przygotowaniu do pracy w opinii studentów IWF w Gorzowie Wlkp. w latach 1993–97, [w:] Bronikowski M., Muszkieta R., Olejniczak T. (red.), Lekcja wychowania fizycznego, AWF, Poznań, 152–164.
 • Rhoades J.L., Woods A. (2013), Self-Organized Communities of Practice in Physical Education, Quest, 65, 44–56.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2110.
 • Standal Ø.F., Moen K.M., Moe V.F. (2014), Theory and practice in the context of practicum: The perspectives of Norwegian physical education student teachers, European Physical Education Review, 20, 2, 165–179.
 • Starościak W., Guła-Kubiszewska H., Czyż S.H., Lewandowski M. (2014), Charakterystyka i opinie studentów na temat programu praktyk pedagogicznych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, [w:] Skalik K., Polechoński J. (red.), Współczesne problemy wychowania fizycznego, AWF, Katowice, 55–72.
 • Szczepański S. (2014), Kompetencje metodyczne nauczycieli wychowania fizycznego w świetle badań. Studia i Monografie Politechniki Opolskiej, 382.
 • Tomik R., Bursy B., Mikołowicz D., Pojechoński J. (2014), Zjawisko niećwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach miejskich województwa śląskiego, [w:] Skalik K., Polechoński J. (red.), Współczesne problemy wychowania fizycznego, AWF, Katowice, 129–145.
 • Zaustowska B. (2007), Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego w opinii uczniów i lekarzy, Lider, 12, 25–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8320f9f-fff4-4eb7-b84d-95b1ebcb10be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.