Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(22) | 11

Article title

Rola batalionu dowodzenia w ćwiczeniach prowadzonych przez dowódcę dywizji

Content

Title variants

EN
Role of the command battalion in exercises conducted by the division commander

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper discusses issues concerning the conducting of exercises by a Division Commander, taking special account of the role of the Command Battalion. All the stages of a conducted exercise are shown, from the preparatory part to the conclusion of the exercise. The author analyses the essential role of the Command Battalion during each stage of a conducted exercise, focusing mainly on the preparation of an exercise and the provision of suitable equipment which will make it possible to achieve the intended training aims.

Contributors

References

  • 1. Decyzja nr 124/Org/DGRSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.03. 2015r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Jednolitych procedur działalności bie- żącej w SZ RP” z późń. zm.
  • 2. Rozkaz nr 838/Log/P4 szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia podziału kompetencji i zadań pomiędzy Wojsko- wymi Oddziałami Gospodarczymi i jednostkami wojskowymi funkcjonującymi w terytorialnym systemie zabezpieczenia jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartym na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.
  • 3. Organizacja szkolenia dowództw i sztabów w SZRP DD/7.1(A).
  • 4. Instrukcja o działalności szkoleniowo-metodycznej SZRP, Sygn. Szkol. 816/2009.
  • 5. Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń z dowództwami, szta- bami i wojskami w Siłach Zbrojnych RP DD/7.1.1(A).
  • 6. Dela Piotr i in., Vademecum Łącznościowca, AON, Warszawa, 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a839233e-c3b3-434d-b2d6-4f29f811bad5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.