Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 9(558) | 1

Article title

OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERU

Selected contents from this journal

Title variants

EN
FROM THE ISSUE EDITOR

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W 2017 r. w dwóch numerach „Polityki Społecznej” (5–6 oraz 8) zaprezentowany został wybrany dorobek pracowników Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz poznańskiego ośrodka badań nad polityką społeczną. Wydaje się, że taka forma przedstawienia wyników prac poszczególnych ośrodków zasługuje na kontynuację. Stąd zamysł zamieszczenia w dwóch kolejnych numerach miesięcznika tekstów pokazujących, czym obecnie zajmują się pracownicy Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dobrym powodem do takiej decyzji jest jubileusz Instytutu Gospodarstwa Społecznego (IGS), jednej z najbardziej zasłużonych dla polskiej polityki społecznej placówek. Instytut powstał dokładnie 100 lat temu. Planowana (przesunięta na 2021 r.) doroczna konferencja środowiska polityków społecznych będzie okazją do przypomnienia najwybitniejszych postaci oraz największych dokonań naukowych Instytutu. W obecnym oraz następnym zeszycie chcielibyśmy nawiązać do zamiaru redakcji sprzed trzech lat i przedstawić bieżące prace zespołu IGS. Sięgamy zatem do warsztatów badawczych, prezentując to, czym się obecnie zajmujemy, nawet jeśli badania nie zostały jeszcze zakończone. Pisząc o zespole IGS nie mogę nie wspomnieć o tym, że od niedawna w jego skład wchodzi również Katedra Ubezpieczenia Społecznego. Artykuły jej pracowników nie zostały tu jednak zamieszczone, gdyż wyszliśmy z założenia, że prezentujemy aktualne prace Instytutu w starym składzie. Koncepcja obu numerów powstała jeszcze przed włączeniem Katedry w strukturę IGS. Jestem przekonany, że kolejny okrągły jubileusz (nie będziemy czekali aż 100 lat na bardzo okrągły…) będzie okazją do zaprezentowania dorobku całego zespołu. Chciałbym także wspomnieć, że dwukrotny dyrektor Instytutu (w latach 1980–1987 i 1997–2004) prof. Adam Kurzynowski wspomagał nas podczas przygotowywania obu numerów i przy nadaniu im ostatecznego kształtu. Przedstawione w numerze cztery artykuły poświęcone są zagadnieniom, z których większość od dawna jest przedmiotem zainteresowania środowiska IGS. Violetta Korporowicz zajmuje się zagadnieniem kompetencji zdrowotnych uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. W tekście prezentuje wyniki prowadzonego właśnie badania empirycznego. Chciałoby się powiedzieć, że zwłaszcza w ostatnich miesiącach edukacja zdrowotna całego społeczeństwa zyskuje na znaczeniu… Zofia Szweda-Lewandowska zajmuje się niedostosowaniem rozwiązań prawnych do zmian wynikających z przekształcania się struktury demograficznej ludności i zmian społecznych. W następstwie powolności w dopasowaniu regulacji prawnych do postępujących przeobrażeń utrudniona staje się egzystencja osób starszych, ich ewentualnych opiekunów oraz jednostek samorządowych jako podmiotów polityki senioralnej. Temat nawiązuje do 55-letniej tradycji IGS-owskich badań nad starością. Joanna Felczak przedstawia sytuację osobistą i rodzinną więźniów jako barierę ich resocjalizacji i społecznej readaptacji. Na podstawie badania empirycznego prowadzonego w zakładach karnych wykazuje, jak ważna w zapobieganiu recydywie jest polityka resocjalizacji i aktywna polityka zatrudnienia. Problemy z nadmiernym obciążeniem gospodarstw domowych kosztami mieszkaniowymi są tematem analizy przeprowadzonej przez Macieja Cesarskiego. Sprawy mieszkaniowe były przedmiotem studiów IGS już w okresie międzywojennym, a po reaktywacji Instytutu stały się jednym z najważniejszych tematów badań. Prezentowany artykuł nawiązuje nie tylko do tego wątku aktywności badawczej IGS, ale i do badania warunków bytu – innego problemu badawczego, który stał się znakiem firmowym IGS. Przedstawione opracowania, podobnie jak te, które zostaną zamieszczone w kolejnym numerze „Polityki Społecznej”, pokazują aktualne zainteresowania badawcze i działania zespołu Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Jestem przekonany, że mogą stanowić wartościowy wkład do dyskusji naukowej nad współczesnymi problemami społecznymi Polski.

Keywords

Year

Volume

47

Issue

Pages

1

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarstwa Społecznego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a83bb8da-c80d-4502-a79d-5ce0c84785af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.