PL EN


2011 | 7 | 51-63
Article title

Policja jako organizacja publiczna. Wprowadzenie do problematyki

Authors
Title variants
EN
Police as Public Organization. Introduction to Problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor zajął się tematem przeobrażeń w sferze struktur organizacji publicznych, w tym głównie przekształceń w Policji. Zawarł tu ciekawe rozważania na temat kształtowania i postrzegania bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.
EN
Police with law about police is formation armed peaceably. In literature of object is exchanging as public organization or the public administration. The expectation oj in the face police as armed formation this maintenance the safety and the public order in state. However expectation of in the face police as public organization then the care about citizen as consumer of public goods. This difficult and compiled tasks. Polish police tries in different degree to advise me with this difficult challenge. (original abstract)
Year
Issue
7
Pages
51-63
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej. Red. E. Nycz. Uniwersytet Opolski Polskie Towarzystwo Socjologiczne - Oddział Opolski, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Opole 2003.
 • Chmiewlewski P., Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995.
 • Doktór K., Wstąp do socjologii organizacji sportu. RCMSzKFiS, Warszawa 1991.
 • Doktór K., Zarys socjologii zarządzania sportem. Biblioteka Menadżera Sport, Polska Korporacja Menadżerów Sportu, Warszawa 2005.
 • Druga fala polskich reform. Red. Lena Kolarska-Bobińska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Etzioni A., The Spirit of Community: The Reinvention of American Society. NY: Simon& Schuster, Touchstone Edition, New York, 1994.
 • Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 • http://forumprawnicze.eu/wp-content/uploads/2011/02/005-11_ Elinor_ Ostrom.pdf.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Liber, Warszawa 1999.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia. Współczesne Zarządzanie 2/2002.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 70problemów teorii i praktyki. Kraków-Kluczbork 2001.
 • Mazur J., Nowy kształt instytucji zapewniających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców lokalnych społeczności. Od zaufania do krytyki [w:] Razem i Osobno, społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku, przypadek Bielska Białej, Częstochowy, Katowic, Opola. Red. R. Geisler, B. Pawlica, M.S. Szczepański. Tychy-Częstochowa 2004.
 • Mikułowski W., Sprawna administracja publiczna, Współczesne Zarządzanie 3/2003.
 • Morawski W., Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje. PWN, Warszawa 2010.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Red. M. Szczepański, A. Śliz. Tychy-Opole 2004.
 • Ostrom V., Federalizm Amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządnego. Warszawa-Olsztyn 1994.
 • Rychard A., Ludzie i instytucje: kto tworzy nowy ład. Studia Socjologiczne. PAN IFiS, numer jubileuszowy 1/2011(200), s. 461.
 • Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Red. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
 • Studia z zakresu zarządzania publicznego. Red. Hausner J., AE, Kraków 2001.
 • Współczesne teorie socjologiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Red. Kożuch B., Markowski T., Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Zarządzanie organizacjami. A. Czermiński i in. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Zarządzanie w sektorze publicznym. Red. B. Kożuch, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a847b9bb-8a40-4de4-a87b-ba7b5a6b5f52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.