PL EN


2013 | 6 | 11-54
Article title

Materiały kontroli resortowych jako przedmiot badań historyka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Marek Łucja. Mariusz Trąba. 2010. Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa. Katowice.
 • Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. cz. I: Lata 1945-1947. 1994. oprac. Andrzej Paczkowski. Warszawa.
 • Graduszewski Lech. 2009. „Sposób dokumentowania pracy operacyjnej WUBP i WUdsBP w Bydgoszczy na podstawie resortowych aktów normatywnych”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 2.
 • Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945). 2004. red. Leszek Pietrzak. Sławomir Poleszak. Rafał Wnuk. Mariusz Zajączkowski. Warszawa.
 • Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-grudzień 1945). 2010. red. Beata Binaszewska. Piotr Rybarczyk. Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk.
 • Piotrowski Mirosław. 2000. Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978. Centrala. Lublin.
 • Musiał Filip. 2009. Funkcjonowanie SB w województwie nowosądeckim w latach 80. w świetle kontroli wewnętrznych. W Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990. Kraków.
 • Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945-1989). 2004. oprac. Tadeusz Ruzikowski. Warszawa.
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975-1990. 2008. red. Paweł Piotrowski. Warszawa.
 • Skubisz Paweł. 2010. „Fałszerstwa dokumentacji operacyjnej popełnione przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa”. Dzieje Najnowsze 4.
 • Zieliński Antoni. 2010. „Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB w latach 1972-1990 i jej wykorzystanie do badań naukowych”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 3.
 • Szlachcic Franciszek. 1990. Gorzki smak władzy. Warszawa.
 • Komaniecka Monika. 2006. „Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło historyczne”. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2.
 • Marek Łucja. Mariusz Trąba. 2010. Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa. Katowice.
 • Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. cz. I: Lata 1945-1947. 1994. oprac. Andrzej Paczkowski. Warszawa.
 • Graduszewski Lech. 2009. „Sposób dokumentowania pracy operacyjnej WUBP i WUdsBP w Bydgoszczy na podstawie resortowych aktów normatywnych”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 2.
 • Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945). 2004. red. Leszek Pietrzak. Sławomir Poleszak. Rafał Wnuk. Mariusz Zajączkowski. Warszawa.
 • Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-grudzień 1945). 2010. red. Beata Binaszewska. Piotr Rybarczyk. Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk.
 • Piotrowski Mirosław. 2000. Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978. Centrala. Lublin.
 • Musiał Filip. 2009. Funkcjonowanie SB w województwie nowosądeckim w latach 80. w świetle kontroli wewnętrznych. W Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990. Kraków.
 • Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945-1989). 2004. oprac. Tadeusz Ruzikowski. Warszawa.
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975-1990. 2008. red. Paweł Piotrowski. Warszawa.
 • Skubisz Paweł. 2010. „Fałszerstwa dokumentacji operacyjnej popełnione przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa”. Dzieje Najnowsze 4.
 • Zieliński Antoni. 2010. „Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB w latach 1972-1990 i jej wykorzystanie do badań naukowych”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 3.
 • Szlachcic Franciszek. 1990. Gorzki smak władzy. Warszawa.
 • Komaniecka Monika. 2006. „Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło historyczne”. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a84ba478-8f08-4e7a-bb7c-1ba99980f561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.