PL EN


Journal
2015 | 13 | (2)25 | 35-54
Article title

Akty wiary i niewiary w późnej poezji Czesława Miłosza

Title variants
EN
Acts of faith and unbelief in subsequent poetry of Czeslaw Milosz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This work refers to acts of faith and unbelief in subsequent poetry of Czeslaw Milosz. The poet stands on the ground of theory-cognitive realism, in which the sphere of sacrum constitutes an integral component of reality. The work discusses several poet’s poems, in which we deal with some tension between faith and unbelief; between fear to the Last Judgement and expecting God’s Mercy; finally between discord on immortality and the hope for the beyond paradise happiness. Miłosz, being aware of deterioration of religious imagination typical for contemporary man of western culture, resulting in the loss of faith in eschatological reality (the God, the Last Judgement, the Hell, the Heaven), makes an effort to restitute the underworld through the acts of poetic faith, expressed directly or implicitly.
Contributors
References
 • F. Kermode, The Sense of Ending. Studies in the Theory of Fiction, Oxford 1967.
 • M. Dzień, O mądrym i wielkim Duchu. (Przyczynek do rozważań nad Diabłem), „Kwartalnik Artystyczny” 2001, nr 2(30).
 • M. Dzień, Czesław Miłosz: piesek prawie teologiczny. Zamyślenia millenarystyczne, „Kwartalnik Artystyczny” 1997, nr 4.
 • Cz. Miłosz, Piesek przydrożny, Kraków 1997.
 • K. Rahner, H. Vorglimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987.
 • Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia, w: tenże, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997.
 • S. Bułgakow, Światło wieczności. Medytacji i spekulacje, tłum. J. Chmielewski, Kęty 2010.
 • T.W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. K. Krzemieniowa, S. Krzemienia-Ojaka, Warszawa 1986.
 • A. Kosińska, Miłosz w Krakowie, Kraków 2015.
 • A. Zwoliński, Religia masońska, Kraków 2014.
 • S. Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań 2010.
 • M. Grabowski, Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej, Poznań 2010.
 • J. Wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu, Poznań 2012.
 • I. Ziemiński, Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej, Poznań-Kraków 2013.
 • K. Tarnowski, Problem wiary u św. Tomasza, „Logos i Ethos” 1993, nr 1.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Wykład Składu Apostolskiego, czyli <Wierzę w Boga>, tłum. K. Suszyło, w: tenże, Wykład pacierza, Poznań 2005.
 • O. Miłosz, Storge, tłum. Cz. Miłosz, Kraków 1993.
 • I.Ziemiński, Metafizyka śmierci, Kraków 2010.
 • M. Dzień, Człowiek w perspektywie eschatologicznej w twórczości Czesław Miłosza i Tadeusza Różewicza. Studium analityczno-interpretacyjne, t.I-II, Bielsko-Biała 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a852aec8-3a93-4f6b-b3b8-8543d2c03037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.