PL EN


2013 | 156 | 189-198
Article title

Konkurencyjność regionu a kapitał społeczny

Content
Title variants
Region's Competitiveness and Social Capital
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Regional development is understood as economic process which aim is to transform external and internal factors and regional resources. Social capital is one of the most important resources, because it can influence on the region's competitiveness on the local and regional level. The article presents only some chosen aspects concerned with social capital in region's competitiveness and its indexes.
Year
Volume
156
Pages
189-198
Physical description
Contributors
References
 • W. Kosiedowski: Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego. W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. TNOiK, Toruń 2001, s. 29.
 • A.S. Kornak, A. Rapacz: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. AE, Wrocław 2001, s. 44.
 • J. Heller: Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. IERiGŻ, Warszawa 2000, s. 9.
 • Z. Silski: Elementy ekonomiki i polityki regionalnej. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, s. 15.
 • G. Światowy, J. Lisewska: Internetowe partnerstwo w budowaniu więzi organizacyjnych w regionie. W: Partnerstwo w regionie. Red. J. Karwowski. PTE Szczecin 2004, s. 309.
 • J. Parysek: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej. Red. J. Parysek. PWN, Warszawa 1995, s. 37.
 • R. Brol: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. AE, Wrocław 1998, s. 11.
 • M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk: Słownik rozwoju regionalnego. PARR Warszawa 2001, s. 44.
 • M.E. Porter: The Competitive Advantage of Nations. MacMillan Press Ltd., Londyn 1990, s. 3.
 • G. Hamel, C.K. Prahalad: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, s. 79-91.
 • M. Gorynia: Competitiveness of Firms from Ziemia Lubuska and Poland's Accession to the European Union. "Journal for East European Management Studies" 2005, Vol. 10, s. 195-196.
 • M. Piotrowska-Trybull: Istota i czynniki konkurencyjności regionu. W: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Red. W. Kosiedowski. UMK, Toruń 2004, s. 23.
 • A. Klasik: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. AE, Katowice 2002, s. 22-23.
 • E. Durkheim: The Division of Labor in Society. Macmillan, New York 1933.
 • M.C. Carroll, J.R. Stanfield: Social Capital, Karl Polanyi and American Social and Institutional Ecenomics. "Journal of Economic" 2003, Vol. 37, s. 397.
 • Jane Jacobs: The Health and Life of Great American Cities. Random House, Nowy York 1961, s. 138.
 • P. Bourdieu: The Forms of Capital. In: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Ed. by J.G. Richardson. Greenwood Press, New York 1986, s. 249.
 • R. Putnam: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 258.
 • F. Fukuyama: Social Capital, Civil Society And Development. "Third Word Quaterly" 2001, No. 1, s. 7-20.
 • M. Acquaah: Social Capital to Benefits, Potential Costs and Prospects. "ESR Review" 2008, Vol. 10, s. 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8537428-3406-4a09-b586-06f17d518cf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.