PL EN


2013 | 4 | 2 | 235-249
Article title

Motywowanie pracowników utalentowanych jako czynnik sukcesu w okresie kryzysu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Motivating talented employees as a success factor in crisis time
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie, kiedy kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji stała się wiedza, przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne muszą pozyskać i zapobiegać odejściom utalentowanych pracowników. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w okresie kryzysu, kiedy redukowane są koszty. Motywowanie i zatrzymanie talentów staje się coraz większym wyzwaniem. Należy zweryfikować stosowane dotychczas rozwiązania. Niezbędne jest kreowanie kultury organizacyjnej, w której talenty mogą się rozwijać i angażować w działania, aby organizacja osiągnęła sukces. W opracowaniu podjęto próbę ukazania specyfiki motywowania pracowników utalentowanych w okresie niekorzystnych zmian gospodarczych.
Keywords
PL
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
235-249
Physical description
Contributors
 • Dr, Zakład Ekonomiki Inwestycji i Zarządzania Strategicznego, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów,, annam@univ.rzeszow.pl
References
 • 1. Branham L. (2005), The 7 hidden reasons employee leave: how to recognize the subtle signs and act before it’s too late, AMACOM, New York.
 • 2. Chełpa S. (2005), Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne, w: Zarządzanie talentami, Borkowska S. (red.), IPiSS, Warszawa.
 • 3. Delivering results Growth and value in a volatile Word. 15th Annual Global CEO Survey 2012, http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/
 • pdf/15th-global-pwc-ceo-survey.pdf, dostęp: 20.10.2012.
 • 4. Dewhurst M., Guthridge M., Mohr E. (2009), Motivating people: Getting beyond money, http://www.mckinseyquarterly.com/Motivating_people_Getting_beyond_money_2460, dostęp: 05.03.2013.
 • 5. Economic Conditions Snapshot, June 2009: McKinsey Global Survey Results, https://www.mckinseyquarterly.com/Economic_Studies/Pro-ductivity_Performance/Economic_conditions_snapshot_June_2009_McKinsey_Global_Survey_Results_2378, dostęp: 20.02.2012.
 • 6. Guthridge M., Komm A.B., Lawson E. (2008), Making talent a strategic priority, „The McKinsey Quarterly” no. 1.
 • 7. Hargrove R. (2006), Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 8. Ingram T. (2011), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • 9. It’s 2008: Do You Know Where Your Talent Is? Why Acquisition and Retention Strategies Don’t Work, A Deloitte Research Study, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/UK_Consulting_TalenMgtResearchReport.pdf, dostęp: 12.03.2013.
 • 10. Mazurkiewicz A. (2012a), Makroekonomiczne uwarunkowania zarządzania talentami, referat wygłoszony podczas XI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, na temat: Kryzys finansów publicznych przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Rzeszów (materiał w druku).
 • 11. Mazurkiewicz A. (2012b), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” nr 4/2, Sopot.
 • 12. Millennials at Work: Shaping the workplace, http://www.silicon-republic.com/download/fs/doc/reports/2011-millennials-at-work-res-haping-the-workplace.pdf, dostęp: 22.03.2013.
 • 13. Miś A. (2008), Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych, w: Zarządzanie talentami w organizacji, Pocztowski A. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • 14. O’Callaghan A. (2008), Talent Management Review, http://www.fasset.org.za/downloads/events/talent_man_sdf_long_article_website.pdf, dostęp: 14.03.2013.
 • 15. Parsloe E., Wray M. (2008), Trener i mentor: udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • 16. Philips J.J., Edwards L. (2009), Managing Talent Retention: an ROI approach, John Wiley & Sons, San Francisco.
 • 17. Remillard B. (2012), Seven Ways to Motivate Top Talent in De-Moti-vating Times, http://chiefexecutive.net/seven-ways-to-motivate-top-talent-in-de-motivating-times, dostęp: 05.03.2013.
 • 18. Starr J. (2005), Coaching, PWE, Warszawa.
 • 19. Vickers A., Bavister S. (2007), Coaching, Helion, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8542509-52bc-4060-b00f-91a59824637d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.