Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 57-68

Article title

Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego

Content

Title variants

EN
Education in cultural differentiated environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest edukacja w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. W koncepcjach tego rodzaju edukacji za najistotniejsze autor uznaje następujące kategorie pojęciowe: Inni i Obcy, wielokulturowość, międzykulturowość, pogranicze kulturowe oraz edukacja wielokulturowa, międzykulturowa, regionalna i obywatelska.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

57-68

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Abdallah-Pretceille M. (1999). L’éducation interculturelle. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Abdallah-Pretceille M. (1996). Vers une pedagogie interculturelle. Paris: Anthropos.
 • Bartz B. (1997). Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Duisburg—Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji.
 • Bekemans L., Ortiz de Urbina Y. (1997). Étude sur l’éducation: l’enseignement des immigrés dans l’Union européenne. Luxembourg: Parlement européen.
 • Cohen-Emerique M. (2000). L’approche interculturelle auprès des migrants. W: G. Legault (red.), L’intervention interculturelle. Montréal—Paris: Gaëtan Morin Editeur.
 • Frankiewicz W., Kossak-Główczewski K. (1996). Edukacja regionalna i alternatywna. Założenia i program pierwszego Podyplomowego Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej w Uniwersytecie Gdańskim. W: T. Lewowicki, B. Grabowska (red.), Społeczności pogranicza, wielokulturowość, edukacja. Cieszyn: Uniwersytet Śląski — Filia w Cieszynie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 • Golka M. (2001). Problemy i dylematy edukacji dla wielokulturowości. W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (red.), Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, t. 1. Białystok: Transhumana.
 • Grzybowski P. (2007). Edukacja europejska — od wielokulturowości ku międzykulturowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Knight J., Smith R., Sachs J. (1994). Dekonstrukcja hegemonii. Polityka wielokulturowości i populistyczna reakcja. W: S. J. Ball, Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kossak-Główczewski K. (1997). Edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa a pytanie o „prywatne ojczyzny” — zarys problemu. W: J. Nikitorowicz (red.), Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej. Białystok: Transhumana.
 • Lewowicki T. (2000). W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lewowicki T. (2000). Wprowadzenie. W: T. Lewowicki (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Nikitorowicz J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: Transhumana.
 • Nikitorowicz J. (2003). Wartości etnosu jako podstawa kształtowania tożsamości wielokulturowej, podłoże konfliktów kulturowych i cel edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Świat wartości i edukacja międzykulturowa. Cieszyn—Warszawa: Uniwersytet Śląski — Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 • Taylor M. (1995). Concepts-clés et bases de l’éducation interculturelle. W: P. Brander i in., Kit pedagogique — Idées, ressources, méthodes et activités pour l’éducation interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes. Strasbourg: Centre Européen de la Jeunesse.
 • Wojakowski D. (2000). Wielokulturowość pogranicza wyzwaniem dla edukacji (z badań na pograniczu polsko-ukraińskim). W: T. Lewowicki (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a859e1a2-d3d5-4fd5-8d9c-24c516f92491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.