PL EN


Journal
2016 | 23 | 157-169
Article title

Wpływ niezależnego przewoźnika pasażerskiego (polskibus.com)
na rynek przewozów międzywojewódzkich
z miast średniej wielkości

Title variants
EN
The influence of independent passenger carrier (polskibus.com company) on interregional transport market in midsized cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian udziałów poszczególnych grup przewoźników (autobusowych i kolejowych) oraz odniesienie do przemian rynku przewozów pasażerskich po wprowadzeniu kursów przewoźnika niezależnego (PolskiBus.com) o dużym potencjale. Wspomniano również o historii i rozwoju przedsiębiorstwa na terenie Polski oraz skomentowano dane dotyczące udziału poszczególnych stron konkurujących w ofercie przewozowej na badanych trasach. Artykuł wpisuje się w problematykę ba- dań transportu regionalnego, silnie oddziałującego na rozwój miast i ich dostępność. Dodatkowo autorzy dokonali oceny roli przewoźnika w ramach polityki transportowej regionu i kompleksowej obsługi w ramach publicznego transportu zbiorowego.
EN
The main objective of this article is to present recent changes in the interregional transport market in midsized towns following the introduction of new connections provided by the first Polish low- cost bus carrier – PolskiBus.com. The authors present the history of the firm and its role in changing Polish transportation market. The article includes comments on how the introduction of this new carrier has affected the local market. The new image of transport created by prices and good quality is the current issue in transportation analysis and, accordingly, was made the subject of this article. The authors present their assessment of the role of the passenger carrier within the regional transport policy and as regards complex services rendered in public transport.
Journal
Year
Issue
23
Pages
157-169
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Chodkowska-Miszczuk J., 2006, Zmiany na rynku przewozów samochodowym transportem zbiorowym w wybranych miastach Polski, „Przegląd Geograficzny” 78, t. 2.
 • Ciepaj E., 2013, Rola miejskiego transportu zbiorowego w  Opolu w  świetle wyników badań ankietowych, „Studia Miejskie” t. 10.
 • Dybalski J., 2015, PolskiBus odpowiada lubelskim busiarzom: Konkurujemy uczciwie, http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polskibus-odpowiada-lubelskim-busiarzom-konkurujemy-uczciwie-50355.html (dostęp 1 lutego 2016).
 • Dybalski J., Madryjas J., 2015, PolskiBus tnie połączenia. Konkurencja ze strony Pendolino?, http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polskibus-tnie-polaczenia-konkurencja-ze-strony-pendolino-51011.html (dostęp 1 lutego 2016).
 • Janduła M., 2016, Polski Bus całkowicie znika z Olsztyna, http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polski-bus-calkowicie-znika-z-olsztyna-51077.html (dostęp 1 lutego 2016).
 • Książek S., 2014, Przestrzenne następstwa deregulacji transportu autobusowego na przykładzie powiatu świdnickiego, „Transport Miejski i Regionalny” 6.
 • Parkitny W., 2012, Jakość a konkurencja w przewozach pasażerskich. Studium przypadku dla pasażerskich przewozów drogowych, „Czasopismo Techniczne” z. 14.
 • Pastuszka J., 2014, Polskibus.com świętuje swoje trzecie urodziny, „Autobusy” 10.
 • Struska P., 2011, Konkurencyjność przewoźników w  transporcie zbiorowym na terenie gminy Czernichów, „Czasopismo Techniczne” z. 3.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, „Przegląd Geograficzny” t. 79 z. 1.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, „Przegląd Geograficzny” z. 85, t. 2.
 • Tłuczak A., 2013, Determinanty wyboru środka komunikacji miejskiej na przykładzie Opola, „Studia Miejskie” t. 10.
 • Toruński J., 2009, Jakość usług transportowych w przewozach pasażerskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie” nr 82.
 • Zdanowski W., 2012, Rozwój czy regres. Przyszłość transportu publicznego w  Polsce i  na Dolnym Śląsku w perspektywie 2020, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, Wrocław.
 • http://www.lajkonikbus.pl/Kursy-LAJKONIK-Sp--J-.php (dostęp 2 lutego 2016).
 • http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/rusza-polskibus-gold-luksusowa-usluga-polskiegobusa-50358.html (dostęp 1 stycznia 2016).
 • www.polskibus.com (dostęp 15 stycznia 2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a85c359e-a4e0-4655-821f-26173acca289
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.