PL EN


2014 | 4(34) | 10-25
Article title

Kryzys legitymizacji Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznej

Authors
Title variants
EN
The crisis of legitimacy of the European Union from the constructivist perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy legitymizacji Unii Europejskiej podjętej z perspektywy umiarkowanego konstruktywizmu. Zgodnie z powyższym profilem, w pierwszej kolejności autor przyjmuje założenia dotyczące procesu legitymizacji Unii Europejskiej. Następnie wskazuje na znaczenie dyskursu dla jego rozwoju oraz na kategorie występujące w wielopoziomowym systemie politycznym. Uznaje, iż wzmocnienie dyskursów (ich zakresu oraz komunikowanych treści), które powinny być realizowane na poziomie europejskim w uzupełnieniu dyskursów narodowych, sprzyjałoby procesowi wzmocnienia legitymizacji Unii Europejskiej. Dzięki takiemu dialogowi kształtowanie tożsamości europejskiej pozwalającej obywatelom na uznanie systemu politycznego UE za „swój” będzie – zdaniem autora – wynikiem procesów koncentrujących się na działaniach politycznych, instytucjach, oraz systemie prawnym UE, nakierowanych na pluralizm opinii, postaw i zachowań, których finalnym produktem powinna być „przestrzeń wspólnej egzystencji mieszkańców Europy”.
EN
The article is an attempt to analyse the legitimacy of the European Union, taken from the perspective of moderate constructivist theory. First, the authors presents the constructivist assumptions about the legitimacy of the European Union. Then he emphasises the importance of discourse for the development of the EU and describes categories occurring in the multi-level political system. It is argued that strengthening of the discourses (their scope and communicated content) at European level in addition to the national discourses would promote the process of enhancing the legitimacy of the European Union. These discourses are relevant for the development of European identity that allows citizens to recognise the European political system as “their”, which will be – according to the author – the result of the processes concentrated on political activities, institutions and legal system embracing pluralism of opinions, attitudes and behaviors. The result would be a common space of existence for the European citizens.
Year
Issue
Pages
10-25
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych, WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
 • BANCHOFF Thomas (1999), National identity and EU Legitimacy in France and Germany, w: Thomas BANCHOFF, Mitchell P. SMITH (red.), Legitimacy and the European Union. The contested polity, London and New York.
 • CZACHÓR Zbigniew (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa.
 • GAFFNEY John (1999), Political rhetoric and the legitimation of the European Union, w: Thomas BANCHOFF, Mitchell P. SMITH (red.), Legitimacy and the European Union. The contested polity, London and New York.
 • GROSSE Tomasz Grzegorz (2012), Walka z kryzysem strefy euro i o władzę w Europie (2010–2012), w: Jacek KLECZKOWSKI, Ondrej KRUTILKA, Artur WOŁEK (red.), Kryzys Unii Europejskiej, Kraków.
 • HABERMAS Jürgen (2013), Demokracja, solidarność i kryzys Europy, w: Co dalej z Niemiecką Europą?, „Krytyka Polityczna”, Wydanie Specjalne, nr 34.
 • MICHALSKI Cezary (2013), List trzeci. Wielki Humphrey, w: Co dalej z Niemiecką Europą?, „Krytyka Polityczna”, Wydanie Specjalne, nr 34.
 • MOUFFE Chantal (2013), Przyszłość Europy. Podejście Agonistyczne, w: Co dalej z Niemiecką Europą? „Krytyka Polityczna”, Wydanie Specjalne, nr 34.
 • RUSZKOWSKI Janusz (2010), Parlament Europejski Dynamika Instytucjonalna i Kompetencyjna, Szczecin.
 • SCHMIDT Vivien A. (2011), The problem of identity and legitimacy in the European Union, w: Stefano LUCERELLI, Furio CERUTTI, Vivien A. SCHMIDT (red.), Debating Political Identity and Legitimacy in the European Union, London and New York.
 • SOBKOWIAK Leszek (1998), Legitymizacja polityczna, w: Andrzej JABŁOŃSKI, Leszek SOBKOWIAK (red), Studia z teorii polityki, Wrocław.
 • WIKTORSKA-ŚWIĘCICKA Aldona (2010), Europeizacja wartości demokratycznych w procesie kształtowania europejskiej tożsamości, w: Anna PACZEŚNIAK, Rafał RIEDEL (red.), Europeizacja mechanizmy, wymiary, efekty, Oslo-Toruń-Wrocław.
 • WISZNIOWSKI Robert (2008), Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław.
 • WÓJCICKA Agnieszka (2007), Skandynawskie a europejskie wartości – analiza porównawcza, w: Magdalena MUSIAŁ-KARG (red.), Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej, Poznań.
 • ŻAKOWSKI Jacek (4.06.2014), 12 powodów, żeby głosować na Korwin-Mikkego. Na kogo byście głosowali, gdybyście mieli 19 lat? I dlaczego na Nową Prawicę?, „Polityka”, nr 23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8617d5d-66d2-49a1-867c-414fd32fd28f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.