Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 21 | 4 | 53-63

Article title

ITF Taekwon-Do’s General Choi Hong Hi: A Peace Profile

Content

Title variants

EN
Generał Choi Hong Hi z ITF Taekwon-Do: Profil Pokojowy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. Referring to a Republic of Korea (ROK) army general and founder of martial art as a man of peace seems paradoxical until his life is fully explored. Regularly misunderstood and sometimes unfairly criticized by them, academics have, until recently, ignored ROK Army Major General Choi Hong Hi’s contributions to Taekwon-Do in the academic literature. Problem and Aim. In the interests of creating a more balanced and holistic account of Taekwon-Do and General Choi’s role in its global propagation as well as to better elucidate the origins of the use of Taekwon-Do for peace, this article aims to rectify General Choi’s reputation by framing him as a man of peace within a Peace Studies lens. Methods. Qualitative analyses of literature reviews of Taekwon-Do academic and lay literature, including General Choi’s monographs, were performed to contextualize General Choi’s peacebuilding work. Interviews with three Taekwon-Do grand- masters were also conducted to provide insight into General Choi and his martial art to better understand how he elucidated his underlying beliefs to his students. Results. General Choi’s vision and work for Taekwon-Do, although somewhat nationalistically minded, became a blueprint for grassroots soft diplomacy efforts. By implementing oaths of peace into the practice of Taekwon-Do, General Choi’s educational peace philosophy seems to advocate peace through strength. Conclusions. General Choi was a man of contrasts. Although a soldier and someone who taught a martial art and combat sport throughout his life, he wished to advance peace and global prosperity. To do so, he provided the world with a self-defense means that strengthens individuals physically, mentally, and spiritually so that their efforts would advance the cause of peace in their societies.
PL
Wprowadzenie. Określanie generała armii Republiki Korei (ROK) i twórcy sztuki walki mianem człowieka pokoju wydaje się paradoksalne, dopóki szegóły z jego życia nie zostaną w pełni ujawnione Powszechnie był on niezrozumiany i czasami niesprawiedliwie krytykowany. Naukowcy do niedawna ignorowali w literaturze naukowej wkład generała dywizji armii Republiki Korei Choi Hong Hi w rozwój Taekwon-Do. Problem i cel. W celu stworzenia bardziej zrównoważonego i całościowego obrazu Taekwon-Do i roli generała Choi w jego globalnym rozpowszechnianiu, jak również w celu lepszego wyjaśnienia źródeł wykorzystania Taekwon-Do dla pokoju, niniejszy artykuł ma na celu poprawienie reputacji generała Choi poprzez przedstawienie go jako człowieka pokoju w ramach Peace Studies.Metody. Przeprowadzona została analiza jakościowa literatury akademickiej i popularnej na temat Taekwon-Do, w tym monografii generała Choi, w celu kontekstualizacji pracy generała Choi w zakresie budowania pokoju. Przeprowadzono również wywiady z trzema wielkimi mistrzami Taekwon-Do, aby zapewnić wgląd w życie generała Choi i jego sztukę walki, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wyjaśniał on swoim uczniom swoje podstawowe przekonania. Wyniki. Wizja generała Choi i jego praca na rzecz Taekwon-Do, choć nieco nacjonalistycznie nastawiona, stała się wzorem dla oddolnych działań miękkiej dyplomacji. Poprzez wprowadzenie przysięgi pokoju do praktyki Taekwon-Do, edukacyjna filozofia pokoju generała Choi wydaje się popierać pokój poprzez siłę. Wnioski. Generał Choi był człowiekiem kontrastów. Choć był żołnierzem i przez całe życie nauczał sztuki walki i sportów walki, pragnął szerzyć pokój i globalny dobrobyt. Aby to osiągnąć, dostarczył światu środek samoobrony, który wzmacnia jednostki fizycznie, psychicznie i duchowo, tak aby ich wysiłki przyczyniły się do postępu w sprawie pokoju w ich społeczeństwach.

Year

Volume

21

Issue

4

Pages

53-63

Physical description

Contributors

  • Keimyung University, Daegu (Korea Południowa)
author
  • Sahmyook University, Seoul (Korea Południowa)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a86b22e0-95cf-49af-8b15-de951bf5fed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.