PL EN


2013 | 2(40) | 61-74
Article title

Indirect estimation of unemployment indicators for regional level in Ukraine

Authors
Content
Title variants
PL
Pośrednie oszacowanie wskaźników bezrobocia na poziomie regionalnym na Ukrainie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents two-stage approach to unemployment rate estimation for the regional level based on the SAE methods. Proposed two models for estimation by monthly results of LFS: design-based estimates – based on the realized rotation scheme and used the information from previous period of observation (1); model-based estimates – EBLUP area-specific model (2). Result of unemployment rates estimation are illustrated for all regions of Ukraine.
PL
Artykuł prezentuje dwustopniowe podejście do oszacowania poziomu bezrobocia na poziomie regionalnym na podstawie metod SAE. Proponowane są tu dwa modele oszacowania w oparciu o comiesięczne wyniki LFS: wyliczenia na podstawie projektowej, a więc w oparciu o zrealizowany cykl rotacji przy wykorzystaniu informacji z poprzedniego okresu obserwacji; oszacowanie w oparciu o model – EBLUP uwzględniający specyfikę danego obszaru. Wyniki oszacowania poziomu bezrobocia są przedstawione w odniesieniu do każdego regionu Ukrainy.
Contributors
author
  • Ptukha Institute for Demography and Social Studies National Academy of Science of Ukraine
References
  • Ghosh M., Rao J. N. K. (1994) Small Area Estimation. An Appraisal, Statistical Science. Vol. 9, № 1, 55–93.Kish L. (1995) Survey sampling. Wiley, New York.Lysa O. (2009) Improvement of Reliability of LFS Indicator Monthly Estimates, Proceeding of the Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics. Kyiv, “TBiMC”, p. 106 -113.Rao J.N.K. (2003) Small Area Estimation. Wiley, New York.Sarioglo V.G. (2005) Problems of the sample data statistical weighting. SSCU, Kyiv.Sarioglo V. (2003) Methodological Approaches to Increase of Data Reliability Level of Sample Surveys of Population Economic Activity, Theory of Stochastic processes. Vol. 9(25), № 3–4, p. 176–183.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a86e83f6-e851-48a0-8397-f3556dcb856f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.