PL EN


2015 | 35 | 26-41
Article title

FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO CZYNNIKI STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A.

Content
Title variants
EN
MERGERS AND TAKEOVERS AS FACTORS STIMULATING COMPANY DEVELOPMENT, ILLUSTRATED BY THE CYFROWY POLSAT S.A. COMPANY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia otoczenie organizacji oraz konkurencyjność jako jedną z ważnych cech współczesnych przedsiębiorstw. Ponadto, opisuje sposoby rozwoju firm, kładąc nacisk na fuzje i przejęcia. Część praktyczna prezentuje proces przejęcia operatora sieci Plus przez spółkę Cyfrowy Polsat.
EN
The article presents company environment and competitiveness as significant features of present-day companies. Moreover, it describes the methods of company development with a special emphasis on mergers and takeovers. The practical part presents the takeover of the Plus network operator by the Cyfrowy Polsat company.
Year
Issue
35
Pages
26-41
Physical description
Dates
issued
2015-03-30
References
 • Błaszczak A., Łącząc firmy, zdrowiej jest od razu bez ogródek powiedzieć, kto tu rządzi, www.ekonomia.rp.pl/artykul/1104260.html?p=1
 • Chadam J., Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Difin, Warszawa 2012
 • Flak O., Głód G., Konkurencyjni przetrwają. O przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy, Difin, Warszawa 2012
 • Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Herdan A. (red.), Fuzje, przejęcia…, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008
 • Kaleta A. (red.), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014
 • Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 • Polak K., Elektroniczne faktury w niełasce, „Tygodnik Biznes i Prawo” 2014, nr 3.
 • Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
 • Stoner J. A. F., Freeman E. R., Gilbert D. R. Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
 • Śpiewak T., Solorz na Plus, Businessman.pl
 • Weiss E. (red.), Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, Vizja Press & IT, Warszawa 2008
 • Cyfrowy Polsat faworytem wśród telekomów, pulsinwestora.pb.pl/3789313,34071,cyfrowy-polsat-faworytem-wsrod-telekomow
 • Cyfrowy Polsat przejmuje Polkomtela, pulsinwestora.pb.pl/3419897,69903,cyfrowy-polsat-przejmuje-polkomtela
 • Oświadczenie Zarządu Cyfrowego Polsatu dotyczące transakcji nabycia udziałów Metelem Holding Company Limited, www.media.cyfrowypolsat.pl/pr/259657/oswiadczenie-zarzadu-cyfrowego-polsatu-dotyczace-transakcji-nabycia-udzialow-metelem-holding-company-limited
 • Polkomtel wprowadza markę dla młodych klientów Plush, www.pb.pl/3845407,71927,polkomtel-wprowadza-marke-dla-mlodych-klientow-plush
 • Prezentacja dla inwestorów-wrzesień 2014 r., www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/prezentacje/index.cp
 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=16757
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 30 września2014 roku, www.cyfrowypolsat.pl/ir-media/3q14_sprawozdanie_PL.pdf
 • Warunkowa transakcja nabycia Metelem Holdings Limited pośrednio kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o., www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/prezentacje/index.cp
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a872a486-84ff-4f00-a7e7-7d1fc4b91053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.