PL EN


2013 | 28 | 51-66
Article title

STRUKTURALNA METODOLOGIA POMIARU SIECI SPOŁECZNYCH – RYS HISTORYCZNY I WSPÓCZESNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Content
Title variants
EN
STRUCTURAL METHODOLOGY OF SOCIAL NETWORK MEASUREMENT – HISTORICAL OUTLINE AND CONTEMPORARY APPLICATION FIELDS
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Wykorzystywanie metodologii sieciowej, obecne w dyscyplinie marketingu od lat 50., wraz z coraz silniejszym akcentowaniem jego relacyjnego charakteru i wielopoziomowości układów sieciowych, wymaga od badaczy zwrócenia szczególnej uwagi na emergentne własności struktury relacji rynkowych. Rozwój technologiczny szczególnie Internetu, sieciowy charakter rynków oraz serwicyzacja produktu powodują, że podejście to może stać się jednym z podstawowych kierunków badań marketingowych.
EN
The article characterizes structural research methodology related with measurement. The aim of the paper is to present the investigation areas of SNA in its traditional approach (in social science) and the application opportunities of SNA in multidimensional and multilevel systems of market relationships.
Year
Issue
28
Pages
51-66
Physical description
Dates
published
2013-06-30
References
 • Alba R.D., Taking Stock of Network Analysis: A Decade’s Results [w:] Research in the Sociology of Organizations, red. S.B. Bacharach, JAI Press, Greenwich, CT 1982.
 • Barnes J., Class and Committee in a Norwegian Island Parish, „Human Relations” 1954, nr 7.
 • Boorman S.A., H.C. White, Social Structures from Multiple Networks II: Role Structures, „American Journal of Sociology” 1976, nr 81.
 • Ford Jr., L.R. D.R. Fulkerson, Przepływy w sieciach, PWN, Warszawa 1969.
 • Freeman L.C., The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science, Empirical Press, Vancouver, BC 2004.
 • Korzan B., Elementy teorii grafów i sieci – metody i zastosowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.
 • Lincoln J.R., Intra- (and Inter) Organizational Networks [w:] Research in the Sociology of Organizations, red. S.B. Bacharach, JAI Press, Greenwich, CT 1982.
 • Lorrain F.P., H.C. White, Structural Equivalence of Individuals in Social Networks, „Journal of Mathematical Sociology” 1971, nr 1.
 • Mitchell J.C., The Concept and Use of Social Networks [w:] Social Networks in Urban Situations, red. J.C. Mitchell, Manchester University Press, Manchester 1969.
 • Network Theory Bibliography [on-line], protokół dostępu: www.marketingpower.com (American Marketing Association).
 • Seurert A., Krogh G., Bach A., Towards Knowledge Networking, „Journal of Knowledge Management” 1999, t. 3, nr 3.
 • Sozański T., Sieć społeczna [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • The Structure and Dynamics of Networks, red. M. Newman, A.-L. Barabási, D.J. Watts, Princeton University Press, Princeton, NJ 2006.
 • Tichy N., M. Tushman, C. Fombrun, Social Network Analysis for Organizations, „Academy of Management Review” 1979, t. 4.
 • Wellman B., Structural Analysis from Method and Methapor to Theory and Substance [w:] Social Structures: A Network Approach, red. B. Wellman, S.D. Berkowitz, Cambridge 1988.
 • White H.C., S.A. Boorman, R.L. Breiger, Social Structure from Multiple Networks I: Blockmodels of Roles and Positions.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a874de78-ae3a-46b3-b973-51445c249806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.