PL EN


2012 | XIV/2 | 185-198
Article title

Hymn o Słowie Romana Brandstaettera, czyli Co jest przed wszystkim?

Content
Title variants
EN
Hymn to the Word by Roman Brandstaetter, or What Comes First?
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
The article presents a translation experiment done by Roman Brandstaetter while translating the prologue initiating the Gospel of John. Not only did the translator change the traditional form of naming the prologue About the Word or The Eternal Word and propose a lofty genre one – Hymn to the Word – but also altered past tense form “was” for present “is” which constituted the core of his experiment. That alteration revealed and established the understanding of eternal time by the Israelis in the times of John the Evangelist. Following the innovative path of Brandstaetter the author of the article suggested another transformation – exchange of “Word” for “Ghost” – in order to create a new experimental adaptation of that work as well as to emphasize the timelessness of Hymn to the Word.
Year
Issue
Pages
185-198
Physical description
Dates
published
2012
References
 • Balcerzan E., Słowo wstępne (Przekład totalny, czyli o potędze hiperboli), w: P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, red. serii B. Żyłko, Gdańsk 2008.
 • Brandstaetter R., JEST, czyli historia jednego przekładu, w: idem, Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego, Kraków 2009,
 • Brandstaetter R., Pisma świętego Jana Ewangelisty, w: idem, Księgi Nowego Przymierza…,s. 529–821.
 • Levý J., Przekład jako proces podejmowania decyzji, w: P. Bukowski, M. Heydel, Współczesne teorie przekładu. Antologia, tłum. M. Adamczyk, Kraków 2009, s. 72–85.
 • Nowy Testament. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2009.
 • Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–1974. Antologia, wybrał teksty, napisał wstęp i komentarze E. Balcerzan, Poznań 1977.
 • Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Olsztyn 2002.
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Przetłumaczono z New World Translation of the Holy Scriptures, wydanie z roku 1984, z uwzględnieniem języków oryginału, Brooklyn, New York 2007.
 • Polak A., Tajemne nauki Jezusa Chrystusa. Księga I. Prawdziwa Dobra Nowina, Zabrze 2010.
 • Rafał A., E. Sieradz, B. Lasota, Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka, Warszawa 2006.
 • Павловец И., За пределами видимого. Введение в биоэнергологию, Киев 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a875ca87-d3d7-4e85-80cc-0d6fdbfe1347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.