PL EN


2017 | 1 | 60-74
Article title

NON-FINANCIAL INFORMATION REGARDING THE AMENDED ACCOUNTING ACT BILL

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent years, the idea of non-financial information has been gaining more and more popularity. Its meaning in the decision-making process has been underlined by the European Parliament. To provide users of financial statements with access to the non-financial data, Directive 2014/95/UE was proposed to be implemented into national legislation systems. The aim of the paper is to examine whether the changes in the accounting law would result in reduction of information loopholes of reports recipients' and could increase the quality and comparability of statements published by the companies. Research methods applied in the article include critical analysis of the literature and legal acts and a comparative analysis of the survey results.
Year
Issue
1
Pages
60-74
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
author
References
 • [1.]Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups, OJ.EU from 15 November 2014.
 • [2.]International Accounting Standard 1, Presentation of Financial Statements, OJ. EU from 29 November 2008, L320/5.
 • [3.]The bill of the Accounting Act amendment of 7 April 2016 issued by the Law Department of Ministry of Finance.
 • [4.]Regulation of the Minister of Finance of 9 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for the recognition of equivalent to the information required by the law of the Member State, which is not a Member State (Journal of Laws from 2014, item 133).
 • [5.]The Act of 29 September1994 on accounting (Journal of Laws from 2013, item 330, as amended).
 • [1.]Dziuba–Burczyk A., Podstawy Rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University, Kraków 2003.
 • [2.]Jędrzejka D., Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, Acta Universitatis Lodzinsis. Folia Oeconomica, no 266 2012.
 • [3.]Karmańska A., Wybrane obszary badań w globalnych uwarunkowaniach działalności gospodarczej, [in:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (ed.), Polska szkoła rachunkowości, Warsaw School of Economics Publishing House, Warszawa 2004.
 • [4.]Karwowski M., Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, [in:] B. Nita (ed.), Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa., Wrocław School of Economics Publishing House, Wrocław 2015.
 • [5.]Krasodomska J., Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości vol. 82 (138), SKwP Rada Naukowa, Warszawa 2015.
 • [6.]Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami, Łódź University Publishing House, Łódź 2013.
 • [7.]Michalczuk G., Mikulska T., Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Szczecin University Scientific Journal no 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014), Szczecin 2014.
 • [8.]Nowak P., Czekają nas kolejne zmiany w prawie bilansowym, [in:] A. Pokojska (ed.), Rachunkowość i audyt. Dziennik Gazeta Prawna no 45 (4192), Warszawa 2016.
 • [9.][9] Rówińska M., Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, Szczecin University Scientific Journal no 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013), Szczecin 2013.
 • [10.]Shapiro C., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice 2007.
 • [11.]Salemak J., Zintegrowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Poznań University of Economics Publishing House 2013 [www 1] http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a87a6242-025a-496c-b0df-2aee820393da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.