PL EN


2017 | 8 | 3 | 118-123
Article title

Kształcenie i doskonalenie kadr pracowniczych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Content
Title variants
EN
Staff Training and Performance Improvement in the Era of the Fourth Industrial Revolution
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule dokonano ogólnej charakterystyki kolejnej rewolucji naukowo-technicznej określanej mianem czwartej rewolucji przemysłowej, która w bieżącej dekadzie zostaje praktycznie wdrażana w systemy gospodarcze wiodących krajów świata. Również polska gospodarka przygotowywana jest do implementacji innowacyjnych technologii zgodnych z tą nową koncepcją. Ogromny wpływ na powodzenie tego procesu ma przygotowanie i doskonalenie kadr pracowniczych – reforma polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.
EN
This article gives an overview about the next scientific and technological revolution, known as the Fourth Industrial Revolution, which is practically implemented in the current decade in the economic systems of the leading countries of the world. The Polish economy is also preparing to implement innovative technologies in line with this new concept. The preparation and improve-ment of staffing – the reform of the Polish education and vocational training system has greatly influenced the success of this process.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
118-123
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Politechnika Częstochowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn, Polska
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Socjologii i Psychologii, Polska
References
 • Biegańska, A., Gracel, J., Stoch, M. (2017). Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian? Kraków: ASTOR Publishing.
 • Gontarz, A. (2016). Trudna droga do Przemysłu 4.0. Pobrane z: http://www.computerworld.pl/ (13.06.2017).
 • Gracel, J. (2016). Czwarta rewolucja przemysłowa – zmiana już tu jest. Biznes i Produkcja, 1 (14), 6–11.
 • Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (s. 39–58). Gdańsk: IBnGR, Gdańska Akademia Bankowa.
 • Piątek, Z. (2017). Czym jest Przemysł 4.0?. Pobrane z: http://przemysl-40.pl/ (13.06.2017).
 • Schwab, K. (2016a). Die Vierte Industrielle Revolution. München: Pantheon Verlag.
 • Schwab, K. (2016b). Dokąd zaprowadzi nas czwarta rewolucja przemysłowa. Pobrane z: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ (13.07.2017).
 • Soldaty, A. (2016). Czwarta rewolucja przemysłowa i Przemysł 4.0 – Co oznaczają te pojęcia? Control Engineering Polska, wydanie specjalne „Fabryka 4.0”.
 • Soldaty, A. (2017). Przemysł 4.0 – wyzwania i oczekiwania dotyczące nowoczesnej edukacji. Pobrane z: http://edual.polsl.pl/ (13.06.2017).
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • Szczepanik J. (2017), Gospodarka 4.0 a społeczeństwo zintegrowane. Pobrane z: http://www.racjonalista.pl/ (13.06.2017).
 • Szczupał-Vieweg, K. (2015). Gospodarka 4.0. Takiej rewolucji jeszcze nie było. Pobrane z: http://www.forbes.pl/ (13.06.2017).
 • Ustawa z 14.12.2016 – Prawo oświatowe. Dz.U. 2017, poz. 59.
 • Zawłocki, I., Nieroba, E., Niewiadomski, K. (2014). Kształcenie modułowe w reformowanym systemie edukacji zawodowej. W: W. Walat, W. Lib (red.). Edukacja – Technika – Informa-tyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. 1 (5), 186–191.
 • Zawłocki, I., Nieroba, E., Niewiadomski, K. (2015). Preferowane modele kształcenia zawodowego w średnim i wyższym szkolnictwie w Polsce. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (11), 136–141.
 • Zawłocki, I., Niewiadomski, K. (2016). Optymalne ścieżki kształcenia prowadzące do uzyskania pełnych kompetencji zawodowych. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (18), 164–167.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a87f4d81-8781-46b4-a901-df8722de671a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.