PL EN


2013 | 141 | 37-50
Article title

Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance

Content
Title variants
EN
Terminological Problems of Theory and Practice of Corporate Governance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Development of theory and practice of corporate governance in Poland is hampered by absence of an unequivocal interpretation of that term in the Polish terminology. The aim of the paper is to present a deepened analysis of meaning of corporate governance in English and of its translations into Polish. It is shown in the paper that interpretation of corporate governance in Polish should reflect its sociopolitical sense associated with the term governance as well as its sense relating to functioning of companies. As the solution, the terms "władanie korporacyjne" or "władztwo korporacyjne" are proposed since they would help to avoid significant obstacles in theoretical considerations and negative consequences in practice of corporate governance in Poland.
Year
Volume
141
Pages
37-50
Physical description
Contributors
References
 • C. Mesjasz: Teorie nadzoru korporacyjnego. W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego. Red. S. Rudolf. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • C. Mesjasz: Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny, problem nie tylko semantyczny. W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym. Red. S. Rudolf. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • B. Tricker: Corporate Governance. Principles, Policies, and Practices. Oxford University Press, Oxford 2009.
 • B. Fryzeł: Kultura korporacyjna - poglądy, teorie, zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • J. Supernat: Abecadło Zarządzania. Business corporation. http://www.supernat.pl/abecadlo_zarzadzania/ hasla/business_corporation.html.
 • T. Kulesza: Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Ł. Biel: Analiza porównawcza nazw spółek w prawie polskim, angielskim i amerykańskim w wybranych słownikach. "Lingua Legis" 2007, nr 15.
 • J. Bakan: Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 • H.J. Wiarda: Corporatism and Comparative Politics. M.E. Sharpe, Armonk, NY 1997.
 • W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000, s. 201.
 • J. Kooiman: Governing as Governance. SAGE Publications, London 2003, s. 4, 77.
 • M.C. Jensen: A Theory of the Firm. Governance, Residual Claims, and Organizational Forms. Harvard University Press, Cambridge, MA 2000.
 • O.E. Williamson: The Mechanisms of Governance. Oxford University Press, Oxford 1996, s. 11-12.
 • O. Hart: Firms, Contracts, and Financial Structure. Clarendon Press, Oxford 1995.
 • M. Foucault: Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France 1977-1978. Picador/Palgrave Macmillan New York 2007.
 • N. Jackson, P. Carter: Organizational Chiaroscuro: Throwing Light on the Concept of Corporate Governance. "Human Relations" 1995, Vol. 48, No. 8.
 • Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku. Red. K. Wódz. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • J. Czaputowicz (red.): Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Public Management and Governance. Eds. T. Bovaird, E. Löffler. Routledge, New York 2003.
 • P. Weill, J.W. Ross: IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Harvard Business School Press, Boston 2004.
 • R. Müller: Project Governance. Gower Publishing, Aldershot 2009.
 • A.A. Berle, G.C. Means: The Modern Corporation and Private Property. Macmillan, New York 1932.
 • A. Shleifer, R. Vishny: A Survey of Corporate Governance. "Journal of Finance" 1997, Vol. 52, No. 2.
 • C.A. Dunlavy: Corporate Governance in Late 19th Century Europe and the U.S.: The Case of Shareholder Voting Rights. W: Comparative Corporate Governance. The State of the Art and Emerging Research. Eds. K. J. Hopt, H. Kanda, M. J. Roe, E. Wymeersch, S. Prigge. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1 i 2. PWN, Warszawa 1954, t. 2, s. 469.
 • B. Tricker: 2020 Vision on Corporate Structures in 21st Century. "Corporate Governance" 2000, Vol. 8, No. 1, s. 5-6.
 • R.S.F. Eells: The Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise. Columbia University Press, New York 1960, s. 108.
 • R.S.F. Eells: The Government of Corporation. Free Press of Glenco, New York 1962.
 • R.I. Tricker: Perspectives on Corporate Governance: Intellectual Influences in the Exercise of Corporate Governance. W: Perspectives on Management. Red. M. J. Earl. Oxford University Press, Oxford 1983.
 • R.I. Tricker: Corporate Governance: Practice, Procedures and Powers in British Companies and Their Boards of Directors. Gower Publishing, Aldershot 1984.
 • R.A.G. Monks, Minow N.: Corporate Governance. Blackwell Publishing, Oxford 1995.
 • Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego. Red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa. Red. I. Koładkiewicz. Poltext, Warszawa 1999.
 • B. Wawrzyniak: Nadzór korporacyjny: Perspektywy badań. "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 2 (100).
 • K.A. Lis, H. Sterniczuk: Nadzór korporacyjny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 47.
 • O.E. Williamson: The Mechanisms of Governance. Oxford University Press, Oxford 1996, s. 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a87ff413-8d27-41f1-b2ee-3c79b9087afc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.