PL EN


2018 | 10 | 19 | 370-383
Article title

National ownership of power generation technology as an element of the energy security of Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Krajowa własność technologii wytwarzania energii jako czynnik składowy bezpieczeństwa energetycznego Polski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Energy security comprises of four factors: independence of energy sources; stability of energy system, electricity lines and pipelines; diversification of both foreign supplies of energy sources and energy mix structure; technology autarky meaning domestic ownership of energy enterprises. This paper is focused on the fourth factor. Author indicates that Poland has well developed industry of hard coal and lignite mining, building coal, wind and hydroelectric power plants. Polish industry’s shortage is a lack of domestic producer of steam and wind turbines. Polish companies have the smallest potential in building a nuclear power plant. In case polish government decided to build one it would cause a leakage of billions of zlotys abroad.
PL
Na bezpieczeństwo energetyczne składają się cztery czynniki, których łączne osiągnięcie pozwala mówić o zaistnieniu stabilnych ram sektora energetycznego. Pierwszym jest niezależność pozyskania źródeł energii na terenie własnego kraju, drugim stabilność sieci elektroenergetycznej i przesyłu paliw, trzecim dywersyfikacja zarówno źródeł zagranicznych dostaw surowców energetycznych, jak i źródeł wytwarzania energii na terenie kraju, czwartym zaś – niezależność technologiczna, czyli krajowa własność technologii wytwarzania energii. Autor koncentruje się na czwartym składniku bezpieczeństwa energetycznego, wskazując, że Polska ma rozwinięty przemysł na potrzeby wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, budowy elektrowni węglowych, wiatrowych i wodnych, ale nie ma krajowego producenta generatorów elektrycznych: zarówno turbin parowych, jak i turbin wiatrowych. Najmniejszy potencjał polskie firmy mają w zakresie wybudowania elektrownii jądrowych, dlatego ich budowa skutkowałoby wypłynięciem znacznych środków finansowych poza granice kraju.
Year
Volume
10
Issue
19
Pages
370-383
Physical description
Dates
published
2018-10-15
Contributors
author
 • PhD, the University of Humanities and Economics in Łódź lecturer
References
 • Angra-3 PWR Nuclear, Brazil, http://www.power-technology.com/projects/angranuclear/ [dostęp: 22 VIII 2017].
 • Budowane i planowane elektrownie, http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,335,tr,145,0,0,0,0,0,budowane-i-planowane-elektrownie.html [dostęp: 16 VIII 2017].
 • Elastyczność w energetyce – wyzwania stojące przed Polską, http://nowa-energia.com.pl/2017/03/30/elastycznosc-w-energetyce-wyzwania-stojace-przed-polska/ [dostęp: 20 VII 2017].
 • Godusławski B., Prywatyzacyjne fakty i mity. Do dzisiaj nie wiemy, ile firm sprzedaliśmy, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1087293,prywatyzacyjne-fakty-i-mity.html [dostęp: 25 XI 2017].
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014 i 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/4/11/1/gospodarka_paliwowo_energetyczna_2014_2015.pdf [dostęp: 12 VI 2017].
 • https://www.pse.pl/uslugi-dsr-informacje-ogolne [dostęp: 8 VI 2018].
 • Kasztelewicz Z., Tajduś A., Słomka T., Węgiel brunatny to paliwo przyszłości czy przeszłości?, w: Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego (materiały pokonferencyjne), Kraków 2016, s. 225–254.
 • Kielichowska I., Haesen E., Sach T., Flexibility Tracker Country Report Poland, http://www.leonardo-energy.org/resources/503/flexibility-tracker-country-report-poland-5814f41cb7050 [dostęp: 12 VII 2017].
 • Malko J., Energetyka japońska. Jak radykalna transformacja?, „Energetyka” 2013, nr 6; także http://www.cire.pl/pliki/2/energ_japonska.pdf [dostęp: 18 VIII 2017].
 • Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Ministerstwo Energii, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a884015e-3e38-4132-a596-aba2bab34583
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.