Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(9) | 7-17

Article title

O potrzebie jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych w polityce zabezpieczenia społecznego

Content

Title variants

EN
About the need for an unambiguous and clearly defining terms used in the policy of social security

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł o charakterze polemicznym. Autorzy przytaczają przykłady dawnych i aktualnych aktów prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, zawierających określenia i terminy niejednoznaczne lub niejasne, powodujące dowolność ich interpretacji. Zwracają uwagę na potrzebę załączania słowników terminów i określeń użytych w aktach legislacyjnych. Podejmują polemikę dotyczącą pojęcia osób niepełnosprawnych, wskazując jego nieodpowiedniość i niezgodność z Konwencją WHO z 2006 r.
EN
In the polemic article the authors cite examples of past and current legislation on social security, containing ambiguous or unclear definitions and terms, resulting in freedom of their interpretation. They draw attention to the need to add vocabularies containing terms and definitions used in legislative acts. They gainsay the idea of people with disabilities, indicating its inadequacy and inconsistency with the WHO Convention, 2006.

Year

Issue

Pages

7-17

Physical description

Dates

printed
2013-12-06

Contributors

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a886f418-382f-482a-90f7-5eadde161584
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.