PL EN


2014 | Logopedia Silesiana nr 3 | 19-30
Article title

Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidence

Authors
Content
Title variants
EN
Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Spieszczenia” to wyrażenia językowe, jakimi posługują się dorośli, mówiąc do dzieci. Ich funkcją jest regulowanie pobudzenia i komunikowanie emocji. Ich suprasegmentalna prozodia ułatwia naukę języka. Ta „pouczająca prozodia” jest porównywana w języku angielskim i holenderskim oraz pomiędzy mową męską i żeńską, adresowaną do dzieci w wieku 0,5–2,4 lat. Zostały szczegółowo określone różnice w prozodii pomiędzy próbkami mowy kierowanej do dziecka i mowy kierowanej do dorosłych. Wykonano analizę ANCOVA, traktując parametry prozodii jako zmienne zależne, płeć dorosłych oraz język – jako stałe, a wiek dziecka – jako zmienną towarzyszącą. Kobiety bardziej uwypuklały intonację i modulowały ton głosu adekwatnie do wieku dziecka. Ton głosu był podniesiony dużo bardziej w grupie kobiet mówiących w języku amerykańskim. Szybkość mówienia była istotnie niższa w języku flamandzkim, holenderskim. Hipoteza zakłada, że ton głosu jest używany jako parajęzykowa cecha adresowana do młodszych niemowląt, a niższe tempo mówienia – do starszych dzieci, które zaczynają rozumieć komunikaty werbalne.
Year
Pages
19-30
Physical description
Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidence
Dates
published
2014-01-01
Contributors
author
References
Notes
PL
brak
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-5246
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a89bd286-21c8-48fc-9fcd-52a452026dd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.