PL EN


2015 | 8 | 2(15) | 95-111
Article title

Programy Teatru Witkacego w perspektywie bibliologicznej

Authors
Content
Title variants
EN
The programmes of Witkacy’s Theatre in perspective of bibliology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest efektem badań programów teatralnych wydanych w latach 1985–2010 nakładem Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Analizie zostały poddane zarówno treść, jak i forma wspomnianych teatraliów. Artykuł prezentuje wybrane przykłady programów (dwa najliczniejsze zespoły: aforystyczno-eseistyczno-graficzne oraz aforystyczno-graficzne), z uwzględnieniem dotychczasowego stanu badań nad dokumentacją teatralną. Istotnym z punktu widzenia tematu był także kontekst bibliotekoznawczy i zagadnienia teoretyczne, które posłużyły jako punkt wyjścia do dalszych rozważań.
EN
The article presents research on documents which were published by Witkacy’s Theatre from 1985 to 2010. The content and publication form of the programmes were analysed. The article includes a presentation of selected documents and the state of research. The text also contains library context which was used as a starting point for next considerations.
Year
Volume
8
Issue
Pages
95-111
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
author
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, dorota.rak@uj.edu.pl
References
 • Balcerowska-Całka Agata, Garbowska Marzena, Informator Teatru im. Stanisława I. Witkiewicza, Zakopane – Kraków 2008.
 • Bibliotekarstwo, pod. red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa 1998.
 • Bułhak Ewa, Poetyka programu teatralnego, „Didaskalia”, 1996, nr 15, s. 68–69.
 • Chełstowski Edward, Wybrane problemy dokumentacji życia społecznego w bibliotekach, [w:] Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2–3 czerwca 1969 roku, pod red. Janusza Albina, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 9–24.
 • Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. Aleksandra Birkenmajera, Wrocław 1971.
 • Estreicher Karol, Bibliografia polska XIX stulecia,t. 3, Kraków 1862.
 • Firlej-Buzon Aneta, Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce, Warszawa 2002.
 • Firlej-Buzon Aneta, Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945–1956, Wrocław 2013.
 • Frankowska Bożena, Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003.
 • Głombiowski Karol, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.
 • Jadzińska Monika, Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej, „Sztuka i Dokumentacja” 2011, nr 4, s. 71–79.
 • Kiełkowski Lucjan, O potrzebie gromadzenia materiałów dotyczących środowisk artystycznych, [w:] Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2–3 czerwca 1969 roku, pod red. Janusza Albina, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 55–58.
 • Maj Witold, O programach teatralnych, „Almanach sceny polskiej” 1979, nr 19, s. 14–23.
 • Orzechowski Emil, Życie teatralne w świetle towarzyszących mu druków okolicznościowych, [w:] Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. Krzysztofa Migonia, Marty Skalskiej-Zlat, Anny Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2006, s. 279–296.
 • Raszewski Zbigniew, Bilet do teatru. Szkice, Kraków 1998.
 • Rickards Maurice, The Encyclopedia of Ephemera. A guide to the fragmentary documents of everyday life for the collector, curator, and historian, ed. by Michael Twyman, Sally de Beaumont, Amoret Tanner, London 2001.
 • Słomianowska-Kamińska Emilia, Dokumenty życia społecznego w bibliotekach akademickich – niektóre dylematy, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2010, nr 2 (5), s. 147–156.
 • Sztabińska Paulina, Dokumentacja, ślad i kreacja artystyczna, „Sztuka i Dokumentacja” 2014, nr 10, s. 75–82.
 • Świąder Bożena, W metafizycznej dziurze. Teatr Witkacego w Zakopanem, Gdańsk 2002.
 • Wojciechowski Jacek, Podstawy pracy z czytelnikiem, Warszawa 1991.
 • Wojciechowski Jacek, Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8a2bd63-3a7c-45c1-b17c-0df84e11774b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.