PL EN


2017 | 1(22) |
Article title

Dzierżawa ziemi rolniczej w Polsce

Content
Title variants
EN
Agricultural land tenancy in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Ziemia w rolnictwie stanowi jednocześnie najważniejszy środek produkcji i przedmiot pracy. W Polsce średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w 2015 r. wynosiła 10 ha użytków rolnych. Tymczasem, by osiągnąć wynagrodzenie za pracę takie samo jak poza rolnictwem, potrzeba 30 ha ziemi rolniczej. Stąd występuje duży popyt na ziemię. Jednym ze sposobów zaspokojenia tego popytu jest dzierżawa ziemi. W zależności od tego, kto jest właścicielem ziemi, wyróżniamy dzierżawy międzysąsiedzkie dotyczące gruntów prywatnych i dzierżawy działek ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Te dwa rodzaje dzierżaw mają swoją specyfikę i w sposób istotny różnią się od siebie. Dzierżawcy ziemi płacą na rzecz ich właścicieli czynsze dzierżawne. Ich wysokość szybko rośnie i wykazuje duże zróżnicowanie. Dzierżawa ziemi jest w polskim rolnictwie ważnym sposobem koncentracji produkcji i zmian struktury agrarnej. Ze względu na skomplikowany charakter problem dzierżawy ziemi rolniczej wymaga uregulowania prawnego w formie ustawy.
EN
In Poland agricultural land is both the most important means of production and the subject of labour. In 2015, the average farm area in Poland was 10 ha of agricultural land. Stanisław Urban 37 Nevertheless, it takes 30 ha of agricultural land to reach salary levels equal to those obtained in other branches of national economy. Thus the demand for agricultural land is high. Land tenancy constitutes one way of satisfying that demand. Depending on the nature of the ownership of the land, we distinguish between inter-neighbourly tenancy of privately-owned land and the tenancy of the land which is administered by the Agricultural Property Stock of the State Treasury. These two kinds of land tenancy have their own peculiarities and differ from each other significantly. Leaseholders of agricultural land pay the rent to its owners. The rent levels are rising sharply. Furthermore, a distinctive polarisation of payments for the various kinds of tenancy has been observed recently. In Poland, land tenancy is a significant way of production concentration and agrarian structure transformation. Taking into consideration its complex nature and a lot of potentially contentious problems it poses, the question of land tenancy needs to be regulated in the form of a legal act.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8ab1384-9ebc-4070-addb-37730fedc73e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.