Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3(21) | 27-43

Article title

Unia Europejska w okresie zmian. Co z kryzysu wynika dla Polski

Authors

Content

Title variants

EN
The European Union in a Time of Change. Implications for Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor − dyplomata i ekonomista − analizuje problemy Unii Europejskiej ostatnich lat, związane ze zmianami w gospodarce światowej − z globalizacją i pojawieniem się nowych ośrodków wpływów ekonomicznych. Kryzys w UE, a zwłaszcza w strefie euro ma charakter strukturalny. Związany jest z osłabieniem konkurencyjności większości krajów europejskich, problemami demograficznymi i różnicami interesów politycznych. Integracja europejska znajduje się w punkcie zwrotnym. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie − co z obecnej sytuacji w UE wynika dla Polski. Wskazuje na dotychczasowe osiągnięcia naszego kraju oraz na słabości −w polskiej polityce wewnętrznej i europejskiej. Podejmuje również sprawę przystąpienia Polski do strefy euro i wiąże to ze zdolnością do przeprowadzenia reform strukturalnych sprzyjających innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
EN
The Author − diplomat and economist − examines the problems of the European Union in recent years, associated with changes in the world economy − globalization and the emergence of new centers of economic influence. The crisis within the EU, especially in the euro zone is structural. It is associated with the weakening of the competitiveness of a number of European countries, demographic problems and differering political interests of the member states. European integration is at a turning point. The author tries to answer the question of the impact of the current crisis for Poland's economic and political interests. Points to the achievements of Poland in recent years and the weaknesses of the Polish internal and foreign policy. He makes a number of comments on prospects of Polish accesssion to the euro zone and claims that a successful membership in the zone rests upon Poland's ability to carry out structural reforms to enhance innovation and competitiveness of the Polish economy.

Contributors

author

References

 • An Agenda for Growing Europe: The Sapir Report (2004). Oxford: Oxford University Press.
 • Baverez N. (2013). "Du bon usage de la crise", Le Point, 18 kwietnia.
 • European Council (2013). Conclusions. Multiannual Financial Framework. EUCO 37/13, Brussels, 8 February.
 • Copeland P., Papadimitriou D. (red.) (2012). The EU's Lisbon Strategy: Evaluating Success, Understanding Failure. London: Palgrave Macmillan.
 • Delors J., Arnaud J.L. (2004). Mémoires. Paris: Plon.
 • Enlarging the European Union (2003). Report of Wim Kok to the European Commision. Florence: European University Institute. Esper P. (red.) (2012). A world without Europe? Paris: Fayard.
 • European Commission (2010). Communication from the Commission. Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Brussels: COM (2010) 2020 final.
 • Gros D. (2012). "Why Eurobonds are un-American", European Voice, 1 sierpnia.
 • Hayes-Renshaw F., Wallace H. (2006). The Council of Ministers. London: Palgrave Macmillan.
 • Merkel A. (2012). Speech by Federal Chancellor Angela Merkel in the European Parliament in Brussels, Nov 07,2012, Federal Government, Speeches.
 • Nugent N. (2006). The Government and Politics of the European Union. London: Palgrave Macmillan.
 • Olivi B., Giacone A. (2007). LEurope difficile: La construction européenne. Paris: Gallimard.
 • Peterson J., Bomberg E. (1999). Decision Making in the European Union. London: Macmillan Press.
 • Piris J.C. (2012). The Future of Europe: Towards a Two−Speed EU. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pisani-Ferry J., Aghion P., Belka M., Hagen von J., Heikensten L., Sapir A. (2008). Coming of Age: Report on the Euro Area. Bruxelles: Bruegel Bluprit Series.
 • Servan-Schreiber J.J. (1970). Le Défi Américain. Paris: Denoel. Wersje Skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2010). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • Westerwelle G. (2012). Speech by Federal Foreign Minister Westerwelle at the CDU/CSU Conference on Asia's New Global Players" (13 June 2012), EEAS, Speeches on Foreign Affairs and Security Policy, 2012, nr 24.
 • www.bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2011/08/notes−de−voyage−dun−touriste.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a8ac288e-f5cd-4936-909c-72f214b5c62a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.