Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(1) | 84-100

Article title

Opinia biegłego w słynnych procesach przeciwko kobietom

Content

Title variants

EN
THE EXPERT WITNESS’S OPINION IN WELL-KNOWN TRIALS AGAINST WOMEN

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sformułowanie „wskazań wiedzy”, zawarte w treści procesowej zasady swo-bodnej oceny dowodów, odnosi się do wykorzystania przez organ procesowy osiągnięć nauki w postępowaniu karnym. Kluczowa jest tutaj opinia biegłego oparta na badaniach zgodnych z aktualnym stanem nauki. Niezależnie jed-nak od wyniku badań prezentowanego w opinii, nigdy nie jest ona wiążąca dla sądu. Jakie więc, jest znaczenie opinii biegłego dla rozstrzygnięcia istot-nych wątpliwości występujących w danej sprawie? Opinia biegłego zawsze miała znaczenie adekwatne do stanu nauki w danym okresie historycznym. Wraz z rozwojem nauki rosły możliwości badawcze biegłego, ustalanie oko-liczności zdarzenia pozwalało rozstrzygać więcej wątpliwości. Z perspektywy przestępczości kobiet w słynnych procesach, opinie biegłych czasem nie po-trafiły rozstrzygnąć wątpliwości i dawały uniewinnienie oskarżonym, bywały mylne i dopiero zbieg okoliczności decydował o ustaleniu sprawcy, prowadzi-ły do obarczenia winą jednej osoby i uniewinnienia drugiej, zdarzało się, że nie były brane pod uwagę co skutkowało surowym wyrokiem, najczęściej jednak dawały możliwość wymierzenia kary.
EN
The term “indications of knowledge” used in the content of the procedural principle of free appraisal of evidence refers to the judicial body using scientific developments in the area of criminal proceedings. The expert’s opinion, based on the current state of knowledge, is in such cases of utmost importance. However, whatever the expert’s opinion evidence, it will not be bound by the courts. So how important are the opinions of experts in settling the doubts in a criminal case? As was shown by the analysis of several well-known trials against women, the research capacity of the expert witness always corresponded to the state of science in a relevant historical period. Unfortunately, sometimes the expert witness’s opinion was not able to clear up doubts and resulted in finding a defendant not guilty. Occasionally, it was erroneous and the perpetrator was identified only as a result of coincidence. In some cases the opinion led to acquitting one person and finding another one guilty, or the opinion was not taken into account by the court at all. Nevertheless, in most cases scientific findings of the expert witness presented in an opinion dispelled the doubts of the court which significantly influenced sentencing.

Year

Issue

Pages

84-100

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

  • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

References

  • Autobiografia Weronika K., Zabiłam, oprac. Piotr Litka, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2015, ISBN 978-83-277-1061-1. Opracowania Alexander D., Czarownice, wróżbici, szamani. Podróż przez świat mitów i magii, Warszawa : Świat Książki, 2008, ISBN 978-83-247-0556-6. Bonda K., Lach B., Zbrodnia niedoskonała, Katowice : Videograf II, 2009, ISBN 978-83-7183-671-8. Bonda K., Polskie morderczynie, Warszawa : Muza, 2008, ISBN 978-83-7495-519-5. Faix G., Sûreté, Wielkie ucho Paryża, Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1988, ISBN 83-216-0694-6. Innes B., Niezbity dowód : metody wykrywania zbrodni, Warszawa : Muza, 2001, ISBN 83-7319-010-4. Kędzierski W., Ekspertyza. Biegli [w:] Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011. Kolińska S. K., Słynne procesy. Dramaty, tajemnice, zbrodnie, Warszawa : Świat Książki, 2008, ISBN 978-83-247-0820-8. Krawczuk A., Neron, Wyd. 5, Warszawa : Czytelnik, 1988, ISBN 83-07-01754-8. Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, ISBN 978-83-231-2401-6. Majchrzyk Z., Kiedy kobieta zabija : motywy, osobowość, relacja sprawca-ofiara, strategie obronne : opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009, ISBN 978-83-7072-578-5. McLynn F., Słynne procesy : Sprawy, które tworzyły historię, Warszawa : Dertor, 1996, ISBN 83-901765-1-3. Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Wyd. 3, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, ISBN 83-01-11585-8. Szenic S., Pitaval wielkopolski, Wyd. 2, Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1977. Thorwald J., Stulecie detektywów : drogi i przygody kryminalistyki, przeł. Wanda Kragen i Karol Bunsch, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1992, ISBN 83-08-02175-1. Thorwald J., Stulecie detektywów : drogi i przygody kryminalistyki, przeł. Wanda Kragen i Karol Bunsch, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009, ISBN 978-83-240-1118-6. Widacki J., Stulecie polskich detektywów, Kraków : Wydawnictwo Wawelskie, 1992, ISBN 83-85347-04-6. Wrzesiński S., Potępieńcy średniowiecznej Europy, Kraków : Wydawnictwo EGIS, 2007, ISBN 978-83-7396-627-7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a8ac587b-f527-475a-8945-3dd7fcfdda44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.