PL EN


2017 | 498 | 11-21
Article title

Współpraca Unii Europejskiej z krajami grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku z uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Celem artykułu jest próba zbadania głównych tendencji i ewolucji współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Ta współpraca międzykontynentalna ewoluowała w czasie i podpisywano kolejne konwencje: z Yaoundé, Lomé, oraz Porozumienie z Cotonou. Porozumienie o partnerstwie podpisane 23 czerwca 2000 r. w Cotonou oparte jest na trzech komplementarnych filarach: współpracy rozwojowej, gospodarczej i handlowej, oraz wymiarze politycznym. W opracowaniu wyodrębniamy dwie części. Pierwsza część ma charakter wprowadzający. Przedstawiono w niej ewolucję współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami AKP, omówiono postanowienia konwencji z Yaoundé i Lomé oraz Porozumienia z Cotonou. Natomiast druga część poświęcona została współpracy gospodarczej, handlowej i rozwojowej.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8b67786-3244-4654-bde9-87f8a5941941
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.