PL EN


2016 | 22 | 48 | 475-482
Article title

Nadzieja zbawienia w liturgii pogrzebu dzieci

Authors
Content
Title variants
EN
The hope of salvation in the children funeral liturgy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Teksty liturgiczne pogrzebu dzieci, zawarte w Mszale rzymskim, nie skupiają się tylko na samym zmarłym dziecku. W dużej ich części można dostrzec znaczącą pozycję rodziców i krewnych. Ponieważ Kościół troszczy się nie tylko o zmarłych, którzy już ukończyli ziemską wędrówkę do „Domu Ojca”, ale ma na względzie szczególnie wciąż będących w drodze do nieba, teksty liturgii pogrzebowej pamiętają o jednych i drugich. Teksty liturgiczne ukazują nadzieję spotkania w wieczności. Miłosierdzie potrzebne jest nie tyle zmarłemu dziecku, co raczej doświadczającym straty rodzicom.
Liturgical texts of children funeral contained in the Roman Missal, do not focus only on a deceased child. The significant parents’ and relatives’ role can be seen in its large part. As the Church is concerned not only about the deceased, who have already completed their earthly path to “the Father’s House”, but it takes into consideration in particular those who are still on their way to heaven, therefore funeral liturgy texts remember both (the deceased and the living). Liturgical texts present hope to meet in eternity. Mercy is needed not so much the deceased child, but rather its parents experiencing loss.
Year
Volume
22
Issue
48
Pages
475-482
Physical description
Contributors
author
 • Lublin, KUL
References
 • BARTNIK CZ., Los zbawczy dzieci zmarłych bez chrztu, „Teologia w Polsce” 2 (2008), nr 1, s. 163–172.
 • DECYK J., Rzeczywistość eschatyczna człowieka według modlitw za zmarłych Mszału Rzymskiego Pawła VI, Warszawa 1995.
 • GÓŹDŹ K., Problem losu dzieci zmarłych bez chrztu, w: Teologia w Polsce 2, 1 (2008), s. 173–175.
 • KONECKI K., Euchologia za zmarłych w Mszale Rzymskim Pawła VI, w: CZ.KRAKOWIAK, W. PAŁĘCKI (red.), Studia liturgiczne. Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, t. VIII, Lublin 2012, s. 47–59.
 • MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (19 I 2007), Poznań 2008.
 • Missale Romanum. Editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002.
 • MOKRZYCKI B., Biuletyn homiletyczny. Czy msza żałobna?, CT 43 (1973), z. 3, s. 133–134.
 • MOKRZYCKI B., Biuletyn homiletyczny. Pogrzeb dzieci nie ochrzczonych, CT 43 (1973), z. 3, s. 134–135.
 • Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
 • NADOLSKI B., Kolory liturgiczne, w: TENŻE, Leksykon symboli liturgicznych, Kraków 2006, s. 152–157.
 • NADOLSKI B., Kolory w liturgii, w: TENŻE, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 652–655.
 • Obrzędy chrztu dzieci, Katowice 2015.
 • Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1998.
 • ŚW. AUGUSTYN, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8b90b29-1304-4aee-a80a-ade88f2a96d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.