PL EN


2013 | 139 | 20-28
Article title

Społeczny wymiar globalizacji - wybrane problemy

Content
Title variants
EN
The Social Dimension of Globalization - Selected Problems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problems of introduced article concerns the social sphere of process of globalization. The authoress pays back on question the special attention relating the men's, happiness qualities of life, life satisfaction in day of globalization. It would can seem seemingly, that the growth of incomes in a main way the man's satisfaction it conditions with life. Investigation however they confirmed fact, that "the money of happiness does not give". They have minor meaning. It exists many different factors which influence on joy the, happiness, life satisfaction of the man's present.
Year
Volume
139
Pages
20-28
Physical description
Contributors
References
 • E. Hobsbawm, Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudziestolecie, Politeja, Warszawa 1994, s. 24.
 • F. Fukuyama, Koniec historii, Zysk i S-ka, Warszawa 1992, s. 23.
 • W. Golding, Widzialna ciemność, Czytelnik, Warszawa 1986, s. 10-15.
 • S. Shevelova, Proces globalizacji: współczesne trendy rozwoju, w: Globalizacja a rozwój regionów, red. M. Cisek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 54-58.
 • J. Filipek, I. Głuszyńska, A. Wąsiński, M. Płaszewski, Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008, s. 99-100, 135-136.
 • S. Kowalik, Pomiar jakości życia - kontrowersje teoretyczne, w: Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, red. A. Bańka, R. Derbis, Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Poznań-Częstochowa 1995, s. 81.
 • M. Soboń, Wykształcenie i jego znaczenie dla jakości życia mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, w: Jakość życia w regionie, Difin, Warszawa 2003, s. 53-60.
 • Z. Ratajczak, W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kształtach radzenia sobie w sytuacji kryzysu ekonomicznego, "Kolokwia Psychologiczne" 1993, nr 2, s. 37-51
 • A. Siciński, Styl życia. Koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa 1976, s. 15.
 • Leksykon marketingu, red. J. Altkorn i T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 189
 • Sprawność systemów gospodarczych krajów, red. S. Swadźba, UE, Katowice 2008, s. 83-85.
 • Jak żyją Polacy, red. R. Domański, A. Ostrowska i A. Rychard, Wydawnictwo IFiS, Warszawa, 2000, s. 32.
 • K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Jakość życia w miastach - powiatach grodzkich, IBnGR, Gdańsk 1999, s. 58.
 • T. Kopczyński, Współczesne tendencje ku szczęściu a filozofia Artura Schopenhauera, w: Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne, red. J. Filipek, I. Głuszyńska, A. Wąsiński, M. Płaszewski, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008, s. 321.
 • K. Krzysztofek, Janusowe oblicze globalizacji, "Rzeczpospolita", 13.06.2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8bb9dc3-b1d1-43ac-a75f-622566e0405a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.