Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 209-225

Article title

Omówienia i sprawozdania

Title variants

EN
Reviewers and reports

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W części "Omówienia i sprawozdania" są zamieszczone omówienia książek: 1. Anna Zellma, ks. Wojsław Czupryński, ks. Hubert Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 138. 2. Katarzyna Parzych-Blakiewicz – Stanisław Kuprjaniuk (red.), Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawnie i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, Olsztyn 2018, ISBN 9788362872428, ss. 320. 3. Maksym Adam Kopiec OFM: Nie lękajcie się Prawdy! Nieustanna nowość encykliki „Veritatis splendor” Świętego Jana Pawła II, Olsztyn SQL 2018, ISBN 978-83-62872-41-1, ss. 161. 4. Edward Fiała, Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby, „Teoria i Praktyka Interpretacji” nr 7. Seria pod redakcją Edwarda Fiały, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 172. oraz sprawozdanie: 3. Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne pt. „Ekologia a rodzina” w kontekście integracji badań nauk humanistycznych i empirycznych (UWM w Olsztynie, 27-28 maja 2019 r.).
EN
The the "Reviewers and reports" section contains the book reviewers: 1. Anna Zellma, ks. Wojsław Czupryński, ks. Hubert Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, pp. 138. 2. Katarzyna Parzych-Blakiewicz – Stanisław Kuprjaniuk (ed.), Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawnie i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, Olsztyn 2018, ISBN 9788362872428, pp. 320. 3. Maksym Adam Kopiec OFM: Nie lękajcie się Prawdy! Nieustanna nowość encykliki „Veritatis splendor” Świętego Jana Pawła II, Olsztyn SQL 2018, ISBN 978-83-62872-41-1, pp. 161. 4. Edward Fiała, Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby, „Teoria i Praktyka Interpretacji” nr 7. Seria pod redakcją Edwarda Fiały, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, pp. 172. and one report: 3. Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne pt. „Ekologia a rodzina” w kontekście integracji badań nauk humanistycznych i empirycznych (UWM w Olsztynie, 27-28 maja 2019 r.).

Keywords

Year

Volume

20

Pages

209-225

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
author
  • Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a8be508a-6ac1-4e18-a9e7-7a91b7284858
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.