PL EN


2019 | 67 | 4 | 27-51
Article title

“Parvus Error In Principio Magnus Est In Fine”: Thomas Aquinas’s Reinterpretation Of The Understanding Of Being And Essence As The Basis For The Discovery Of The First Cause As Ipsum Esse

Content
Title variants
PL
„Mały błąd na początku wielkim jest na końcu”: Tomaszowa reinterpretacja rozumienia bytu i istoty podstawą odkrycia pierwszej przyczyny jako Ipsum Esse
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article, the author notes that Thomas Aquinas, in his brief work entitled De Ente et Essentia, proved that at the base of understanding the world, the human being, and God in particular, there is our understanding of being and its essence. When we make a small mistake at the beginning (parvus error in principio) in our understanding of being and its essence, it will turn to be a big one in the end (magnus in fine). And what is “at the end” of our knowledge is the discovery of the First and Ultimate Cause of all things, known as: Ipsum Esse, God, the Absolute, The Most Perfect Substance, on whom everything depends, and who depends not on anything else. These present inquiries about the proper understanding of being and its essence are aimed at formulating proof of the necessity of existence of a Being that is the First Cause, and which, existing as Ipsum Esse, is the source and reason of existence of all beings. Without these inquiries, the proof itself would be incomprehensible, and more importantly it would be a purely a priori one (i.e., ontological). Furthermore, without the existential conception of being, which Thomas first formulated, one could not discover the First Cause which, as Ipsum Esse, is the source of the existence of every being. This issue seems to have escaped the attention of the author of the book Aquinas’s Way to God. The Proof in “De Ente et Essentia.”
PL
W niniejszym artykule autor zwraca uwagę, że Tomasz z Akwinu w swoim dziełku, noszącym tytuł De ente et essentia, udowodnił, że u podstaw rozumienia świata, człowieka, a w sposób szczególny Boga stoi rozumienie bytu i jego istoty. Gdy popełnimy mały błąd na początku (parvus error in principio) w rozumieniu bytu i jego istoty, to okaże się on wielkim na końcu (magnus in fine). A tym, co jest „na końcu” naszego poznania, jest właśnie odkrycie Pierwszej i Ostatecznej Przyczyny wszechrzeczy, określanej jako Ipsum Esse, Bóg, Absolut, Substancja Najdoskonalsza, od której wszystko zależy, a Ona od nikogo innego. Zapowiedziane dociekania nad właściwym rozumieniem bytu i jego istoty mają na celu doprowadzić do sformułowania dowodu o konieczności istnienia Bytu jako Pierwszej Przyczyny, która będąc Ipsum Esse, jest źródłem i racją istnienia wszystkich bytów. Bez tych dociekań sam dowód byłby niezrozumiały, a co ważniejsze — byłby czysto aprioryczny (w sensie ontologiczny). Ponadto bez egzystencjalnej koncepcji bytu, którą po raz pierwszy sformułował Tomasz, nie można by dojść do odkrycia Pierwszej Przyczyny, która jako Ipsum Esse jest źródłem istnienia każdego bytu. Ten też problem zdaje się umknął uwadze autora książki Aquinas’s Way to God. The Proof in „De Ente et Essentia”.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
67
Issue
4
Pages
27-51
Physical description
Contributors
 • Professor of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin, Head of the Department of Metaphysics
References
 • ARISTOTLE. Categories. Translated by E. M. Edghill. Adelaide: University of Adelaide Library, 2015. Text online: https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/categories/. Accessed August 11th, 2019.
 • ARISTOTLE. Metaphysics. Translated by W.D. Ross. Adelaide: University of Adelaide Library, 2000. Text online: https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/metaphysics/book4.html. Accessed Au-gust 11th, 2019].
 • KERR, Gaven, O.P. Aquinas’s Way to God. The Proof in “De Ente et Essentia. Oxford: Oxford Uni-versity Press, 2015.
 • KRĄPIEC, Mieczysław A. Metafizyka. Zarys teorii bytu [Metaphysics: An outline of the theory of be-ing]. Lublin: TN KUL, 1978.
 • MARYNIARCZYK, Andrzej. Dlaczego stworzenie „ex nihilo” [Why Creation ex nihilo?]. Lublin: PTTA, 2018.
 • SEŃKO, Władysław. “Wstęp [Introduction].” In THOMAS AQUINAS. Byt i istota [Being and Es¬sence]. Translated and commented by Władysław Seńko, 13–24. Kęty: Wydawnictwo Ma¬rek De¬re-wiecki, 2009.
 • THOMAS AQUINAS, On Being and Essence. Translated by Armand A. Maurer. Toronto, Canada: Pontifical In¬stitute of Mediaeval Studies, 1965. Full text online: https://dhspriory.org/ thomas/DeEnte& Essentia.htm. Accessed August 11th 2019.
 • THOMAS AQUINAS. Summa Contra Gentiles. Taurini: Ex Officina Libraria Marietti, 1967.
 • TOMASZ SUTTON [THOMAS OF SUTTON]. De esse et essentia. Translated by Piotr Kordula. Intro¬dustion by Dawid Lipski. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky, 2018.
 • TOMASZ Z AKWINU, św. [Thomas Aquinas, St.]. O bycie i istocie [On being and essence]. Trans¬lated by Mieczysław A. Krąpiec. Lublin: RW KUL, 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8c2a853-2463-4a93-9d85-474f4912cbb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.