PL EN


2014 | 3 | 53-66
Article title

WYBRANE ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA W UNIEJOWIE W OPINII MIESZKAŃCÓW

Content
Title variants
EN
SELECTED ASPECTS OF THE QUALITY OF LIFE IN UNIEJÓW IN RESIDENTS’ OPINIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
High quality of life is increasingly regarded as the main development goal at local, regional, national and international level. Representatives of territorial units employ various strategies designed to improve the residents’ living conditions, which translates into higher quality of life. This, however, would not be possible without taking into account the opinions and preferences of the residents. Public opinion is a key element in taking actions to enhance the quality of life because it makes the management of this process more effective. This article presents the results of surveys concerning evaluation of selected aspects of the quality of life in Uniejów, such as accessibility of certain services and functioning of key institutions in the town. The findings have not only the cognitive character but can also be valuable in practical applications.
Year
Volume
3
Pages
53-66
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
 • dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Andre P., Bitondo D., Development of a Conceptual and Methodological Framework for the Integrated Assessment of the Impacts of Linear Infrastructure Projects on Quality of Life, Canadian Environment Assessment Agency, 2001.
 • Bezpieczeństwo publiczne, CBOS, Warszawa 2013.
 • Borowik I., Środowisko wielkomiejskich zespołów mieszkaniowych jako element jakości życia ich mieszkańców, Architectus, 2 (12), 2002.
 • Bowling A., Brazier J. E., Quality of Life, Social Science and Medicine, Vol. 41 (10), 1995.
 • Czapiński J., Makropsychologia czyli psychologia zmiany społecznej. Szkic osobisty, [w:] Grzelak J., Jednostka i społeczeństwo, GWP, Gdańsk 2002, s. 23−48.
 • Eiser C., Morsa R., Can parents rate their childʼs health related quality of life? Results of a systematic review, Quality of Life Research 10, 2001.
 • Gombrowicz W., Dzienniki, Wydawnictwo Literackie, t. 1−3, Kraków 1986.
 • Kotowska L. E. i in., Drugie europejskie badanie jakości życia. Życie rodzinne i praca. Projekt badawczy: Monitorowanie jakości życia w Europie, Urząd publikacji Unii Europejskiej, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Luksemburg 2010.
 • Kowalczyk N., Lamprecht M., Osuch E., Wpływ ruchu turystycznego na życie mieszkańców Uniejowa, Biuletyn Uniejowski, 2013.
 • Lamprecht M., Turoń M., Urbańska K., Współczesne przemiany Uniejowa w opinii mieszkańców miasta i regionu, Biuletyn Uniejowski, t. 2, 2013.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.
 • Misiak W., Jakość życia w osiedlach miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993.
 • Ratajczak Z., W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacjach kryzysu ekonomicznego, Kolokwia Psychologiczne 2, 1993.
 • Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.
 • Trzebińska E., Łuszczyńska A., Psychologia jakości życia, Psychologia Jakości Życia, 1, 2002.
 • Walden-Gałuszko K., Majkowicz M., Jakość życia w chorobie nowotworowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Wnuk M., Marcinkowski J. T., Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, Probl. Higieny i Epidemiologii, t. 93 (1), 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-8403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8c9f2bc-e854-40be-856f-f59893808cbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.