PL EN


2018 | 3(27) | 8
Article title

Uwarunkowania rosyjskiego autorytaryzmu i politycznej idei imperialnej cz. I

Content
Title variants
EN
Determinants of russian authoritarianism and the political imperial idea. Part I
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
For centuries, the Russian state has been governed by strong rules. Absolute power has led to the primacy of policy over law, which has become an instrument for realizing the interests of the head of the state. This has given rise to the formation of authoritarianism in Russian rule, which resulted in imperialism. The paper is an attempt to identify sources of Russian authoritarianism. Also, it tries to answer the question of how the political imperial idea and authoritarianism in rule in the Russian state were developed.
Contributors
References
  • 1. Andrusiewicz Andrzej, Cywilizacja rosyjska, tom I, Książka i Wiedza, Warszawa, 2004.
  • 2. Dobroczyński Michał, Stulecie przyspieszeń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 1999.
  • 3. Kraszewski Piotr, Cywilizacja Rosji Imperialnej, Instytut Wschodni UAM, Poznań, 2002.
  • 4. Mironowicz Antoni (red.), Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, tom 3 Rosja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013.
  • 5. Potulski Jakub, Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008.
  • 6. https://sjp.pwn.pl/szukaj/mocarstwo.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8d166ab-a249-4426-907c-3108b9a0439d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.