PL EN


2018 | 31 | 211-223
Article title

Przegląd ukraińskiej historiografii dotyczącej obrony Lwowa i wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918–1919

Content
Title variants
EN
A Review of Ukrainian Historiography of the Defence of Lviv and the Polish-Ukrainian War of 1918–1919
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Polish-Ukrainian war for Lviv and Galicia was the first military conflict that was fought by Poland after 123 years of subjugation. Polish historiography has seen numerous locally sourced academic and popular history publications on the subject. Many accounts by the participants in the struggle have also been released. Ukrainian historiography is also rich in works on the conflict concerning Lviv and Galicia, although virtually unknown to the average Polish reader. The author of the article attempts to present and discuss the most important Ukrainian publications and published accounts on the Polish-Ukrainian War.
Contributors
References
 • Pisuliński J., Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923, Wrocław 2004.
 • Klimecki M., Lwów 1918–1919, Warszawa 1998.
 • Klimecki M., Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa 2000.
 • Klimecki M., Czortków 1919, Warszawa 2000.
 • Krotofil M., Artyleria Ukraińskiej Armii Halickiej 1918–1920, „Zeszyty Naukowe WSO im. gen. Józefa Bema” 2001.
 • Krotofil M., Struktura organizacyjna Ukraińskiej Armii Halickiej podczas kontrofensywy czortkowskiej (czerwiec 1919 r.), „Zeszyty Naukowe WSO im. gen. Józefa Bema” 2002.
 • Krotofil M., Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002.
 • Krotofil M., Kawaleria Ukraińskiej Armii Halickiej 1918–1920 [w:] Kawaleria przeciwników i sojuszników wojska polskiego w latach 1918–1921, red. A. Smoliński, Toruń 2003.
 • Krotofil M., Obraz nieprzyjaciela podczas wojny polsko-ukraińskiej (1918–1919) w doniesieniach polskich służb wywiadowczych [w:] Polski wywiad wojskowy 1918–1945, red. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Toruń 2006.
 • Łukomski G., Partacz C., Polak B., Wojna polsko-ukraińska 1918–1919, Koszalin–Warszawa 1994/
 • Galuba R., „Niech nas rozsądzi miecz i krew…”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918–1919, Poznań 2004.
 • Kania L., Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy – szkice z dziejów wojskowego wymiaru sprawiedliwości i posłuszeństwa rozkazowi w dawnym Wojsku Polskim, Sulechów 2008.
 • Kania L., W cieniu Orląt Lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918–1919, Zielona Góra 2008.
 • Kozłowski M., Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990.
 • Kozłowski M., Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Bydgoszcz 1999.
 • Nicieja S., Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda, Warszawa 2009.
 • Skaradziński B., Polskie lata 1919–1920, t. 1: Polski rok 1919, Warszawa 1993.
 • Ślipiec J., Drogi niepodległości – Polska i Ukraina 1919–1921, Warszawa 1999.
 • Skrukwa G., Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921, Toruń 2008.
 • Kozubel M.B., Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914–1920, Oświęcim 2015.
 • Horbacz O., Czortkiwśka ofenzywa, Miunchen 1953.
 • Jarosławyn S., Wyzwolna Borot’ba na Zachidńio-Ukrajinśkych Zemlach u 1918–1923 rokach, Fiładełfija 1956.
 • Krezub A. [O. Dumin], Narys istoriji ukrajinśko-polśkoji wijny 1918–1919, wyd. II, Ńiu-Jork 1966.
 • Udowyczenko O., Ukrajina w wijni za derżawnist`. Istorija orhanizacii i bojowych dij Ukrajinśkych Zbrojnych Sył 1917–1921, Winnipeg 1954.
 • Udowyczenko O., Tretia Zalizna Dywizija. Materiały do istoriji Wijśka Ukrajinśkoji Narodnoji Respubliky. Rik 1919, Ńiu-Jork 1971.
 • Ripećkyj S., Ukrajinśke Siczowe Striłectwo. Wyzwolna ideja i zbrojnyj czyn, Ńiu-Jork 1956.
 • Ripećkyj S., Łystopad 1918 roku. Łystopadowyj zryw, Ukrajinśki Siczowi Strilci, połkownyk Dmytro Witowśkyj – u krywomu dzerkali spomyniw Łonhina Cehelśkoho, Ńiu-Jork–Ditrojt 1961.
 • Cehelśkyj L., Wid łegend do prawdy: Spomyny pro podiji w Ukrajini zwjazani z Perszym łystopada 1918 r., Ńiu-Jork–Fiładelfija 1960.
 • Za wolu Ukrajiny. Istorycznyj zbirnyk USS w 50-littia zbrojnoho występu Ukrajinśkych Siczowych Strilciw proty Moskwy 1914–1964, red. S. Ripećki, Ńiu-Jork 1967.
 • Ukrajinśka Hałyćka Armija (materijały do istoriji), red. D. Mykytiuk, t. 1: U 40-riczczia iji uczasty u wyzwolnych zmahanniach, Winnipeh 1958.
 • Ukrajinśka Hałyćka Armija (materijały do istoriji), red. D. Mykytiuk, t. 2: U 40-riczczia iji uczasty u wyzwolnych zmahanniach w 1918–1920 rr., Winnipeh 1960.
 • Ukrajinśka Hałyćka Armija (materijały do istoriji), red. D. Mykytiuk, t. 3: U 40-riczczia iji uczasty u wyzwolnych zmahanniach w 1918–1919 rr., Winnipeh 1966.
 • Ukrajinśka Hałyćka Armija (materijały do istoriji), red. D. Mykytiuk,t. 4: U 50-riczczia iji uczasty u wyzwolnych zmahanniach, Winnipeh 1968.
 • Za wolu Ukrajiny. Istorycznyj zbirnyk USS w 50-littia zbrojnoho występu Ukrajinśkych Siczowych Strilciw proty Moskwy 1914–1964, red. S. Ripećki, Ńiu-Jork 1967.
 • Szankowśkyj L., Ukrajinśka Hałyćka Armija: Wojenno-istoryczna studija, Winnipeh 1974.
 • Stanimir O., Moja uczast´ u wyzwolnych zmahanniach, Toronto 1966.
 • Łytwyn M., K. Naumenko, Istorija hałyćkoho striłectwa, wyd. II, Lwiw 1991.
 • Łytwyn M., Istorija ZUNR, Lwiw 1995.
 • Łytwyn M., Wijśkowa elita Hałyczyny, Lwiw 2004.
 • Łytwyn M., Ukrajinśko-polśka wijna 1918–1919 rr., Lwiw 1998.
 • Łytwyn M., Projekt „Ukraina”. Hałyczyna w Ukrajinśkij rewolucji 1917–1921, Charkiw 2015.
 • Hordienko W., Ukrajinśka Hałyćka Armija, Lwiw 1991.
 • Hordienko W., Ukrajinśki Siczowi Strilci, Lwiw 1990.
 • Makarczuk S., Ukrajinśka Respublika Hałyczan, Lwiw 1997.
 • Matejko R., Hałyćki łycari woli. Ukrajinśki wyzwolni zmahannia na Ternopilszczyni 1900–1920 u konteksti istoriji Ukrajiny, Ternopil 2002.
 • Łazarowycz M., Łehion Ukrajinśkych Siczowych Strilciw: formuwannia, ideja, borot´ba, Ternopil 2005.
 • Muzyczuk S., Pinak J., Czmyr M., Hałyćka Armija 1918–1920, Riwne 2008.
 • Stecyszyn O., Łandsknechty Hałyćkoji Armiji, Lwiw 2012.
 • Diedyk O., Czortkiwśka ofenzywa, cz. 1, Lwiw 2013.
 • Diedyk O., Czortkiwśka ofenzywa, cz. 2, Lwiw 2015.
 • Tymczenko R., Zemelna reforma ZUNR (ZOUNR) 1919 r., „Ukrajinśkyj istorycznyj zbirnyk” 2012, nr 15.
 • Tymczenko R., Pryczyny ta peredumowy układannia aktu Złuky 22 sicznja 1919 r., „Ukrajinśkyj istorycznyj zbirnyk” 2008, nr 11.
 • Tynczenko J., Oficerśkyj korpus Armiji Ukrajinśkoji Narodnoji Respubliky (1917–1921), t. 1, Kyjiw 2007.
 • Tynczenko J., Oficerśkyj korpus Armiji Ukrajinśkoji Narodnoji Respubliky (1917–1921), t. 2, Kyjiw 2011.
 • Tynczenko J., Ukrajinśki zbrojni syły: berezeń 1917 – łystopad 1918 r. (orhanizacija, czyselnist´, bojowi diji), Kyjiw 2009.
 • Tynczenko J., Nowitni Zaporożci. Wijśka Centralnoji Rady berezeń 1917 – kwiteń 1918, „Militaria Ucrainica”, Kyjiw 2010.
 • Tynczenko J., Czyselnist’ hałyćkych i polśkych wijśk pid czas borot´by za Schidnu Hałyczynu (łystopad 1918 roku – czerweń 1919 roku), „Cytadela” 2009, nr 1.
 • Hołyk R., ZUNR czy Małopolska Wschodnia? Obraz Hałyczyny 1918 roku w mentalnosti ukrajinciw ta polakiw [w:] Ukrajina: kulturna spadszczyna, nacionalna swidomist´, derżawnist´, Lwiw 2009, nr 18.
 • Sidak W., Nacionalni specsłużby w period Ukrajinśkoji Rewoluciji 1917–1921 rr. (newidomi storinky istoriji), Kyjiw 1998.
 • Cehelśkyj L., Wid łegend do prawdy: Spomyny pro podiji w Ukrajini zwjazani z Perszym łystopada 1918 r., Lwiw 2003.
 • Omelanowycz-Pawłenko M., Spohady Komandarma (1917–1920), Kyjiw 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8ddd8b9-b3cf-41ae-9c61-a5788c4d2f03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.