PL EN


2013 | 4 | 1 | 163-172
Article title

Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu

Authors
Content
Title variants
EN
Key problems of management science development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba wskazania współczesnych problemów, których podjęcie i rozwiązanie wydaje się nieodzowne dla dalszego rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu. Przedmiotem szczególnej analizy będzie podejście współczesne w ewolucji metodologii, a w nim aspekty teoretyczno-metodolo-giczne oraz wymagania i potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Konfrontacja potencjału metodologicznego nauk o zarządzaniu z wyzwaniami jej otoczenia pozwoli na identyfikację podstawowych problemów, przed którymi stoi metodologia tej nauki. metodologia zarządzania, podejście metodologiczne, orientacja metodologiczna, okres przełomowy w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu
Keywords
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
163-172
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab., Katedra Analiz Strategicznych, Wydział Ekonomii i Stosunków Między-narodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, lisinski@uek.krakow.pl
References
 • 1. Błaszczyk W. (red.) (2005), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa.
 • 2. Czerska M., Szpitter A.A. (red.) (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, CH Beck, Warszawa.
 • 3. Ghoshal S. (2005), Bad Management Theories Are Destroying Good Management Practices, „Academy of Management Learning & Education” vol. 4, no. 1.
 • 4. Haich M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • 5. Koźmiński A.K. (red) (1983), Współczesne teorie organizacji, PWN Warszawa.
 • 6. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • 7. Lewin K. (1945), The research center for group dynamics at Massachusetts Institute of Technology, „Sociometry” vol. 8.
 • 8. Lisiński M. (2011a), Analiza metodologii nauk o zarządzaniu, w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Czekaj J., Lisiński M. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 9. Lisiński M. (2011b), Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji, w: Źródła sukcesu organizacji, Rybicki J., Machel W. (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Sopot.
 • 10. Lisiński M., Szarucki M. (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, Dworzecki Z., Nogalski B. (red.), TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 • 11. Martyniak Z. (1986), Rozwój nauki organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia metodologiczne, w: Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki. Stabryła A., Trzcieniecki J. (red), PWN warszawa.
 • 12. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2005), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 13. Simon H.A. (1967), The business school: A problem in organizational design, „Journal of Management Studies” vol. 4.
 • 14. Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • 15. Van der Ven A.H. (1989), Nothing Is Quite So Practical as a Good Theory, „Academy of Management Review” vol. 14, no. 4.
 • 16. Witzel M. (ed.) (2001), The Biographical Dictionary of Management, vol. 1-2, Thoemmes Press, Bristol.
 • 17. Zimniewicz K. (1990), Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8edb193-268c-4881-91de-eaf484a3c360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.