PL EN


Journal
2013 | 4(42) | 153-164
Article title

Algorytm wyznaczania Consensusu w sytuacji konfliktu wiedzy nieustrukturalizowanej w rozproszonych informatycznych systemach wspomagających zarządzani

Content
Title variants
EN
Consensus determining algorithm in a situationof unstructured knowledge conflictsin distributed information managementsupport systems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of unstructured knowledge conflicts solving in the management support systems is presented in the article. The first part of the article pays attention to the fact that unstructured knowledge is an important element of organizations functioning, especially in terms of competition. Next, the sources and essence of unstructured conflicts of unstructured knowledge are characterized. This knowledge is stored at wide mining text documents. In the final part of the article, assuming the representation of text document in the binary form of frequency matrix, the consensus determining algorithm is elaborated allowing to solve unstructured knowledge conflicts, which is the basic purpose of the article.
Journal
Year
Issue
Pages
153-164
Physical description
Contributors
References
 • Abramowicz W., Bukowska E., Filipowska A., Zapewnienie bezpieczeństwa przez semantyczne monitorowanie cyberprzestrzeni, „E-mentor” 2013, nr 3(50) .
 • Adamczewski P., Evolution in ERP-expanding Functionality by Bi-Modules in Knowledge-Based Management Systems, [w:] B.F. Kubiak, A. Korowicki (red.), Information Management, Gdansk University Press, Gdańsk 2009.
 • Barthlemy J.P., Dictatorial consensus function on n-trees, “Mathematical Social Science” 1992, nr 25.
 • Bytniewski A. (red.), Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Bytniewski A., Hernes M., Wykorzystanie agentów kognitywnych w budowie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Systemy wspomagania organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 44-61.
 • Cholewa W., Metoda diagnozowania maszyn z zastosowaniem zbiorów rozmytych, Zeszyty Naukowe – Mechanika, z. 79, Politechnika Śląska, Gliwice 1983.
 • Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie, WNT, 1998.
 • De Long D., Seemann P., Confronting conceptual confusion and conflict in knowledge management, “Organizational Dynamics” 2000, nr 29(1).
 • Dyk P., Lenar M., Applying Negotiation Methods to Resolve Conflicts in Multi-Agent Environments, [w:] Multimedia and Network Information Systems, MISSI 2006, A. Zgrzywa (red.), Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2006.
 • Frank E., Bouckaert R., Naive bayes for text classification with unbalanced classes, Knowledge Discovery in Databases: PKDD, 2006.
 • Hamming R.W., Error detecting and error correcting codes, “Bell System Technical Journal” 1950, 29(2).
 • Hernes M., Sobieska-Karpińska J., Susceptibility to Consensus of Conflict Situation in Intelligent Multi-Agent Decision Support System, [w:] B.F. Kubiak, A. Korowicki (red.), Information Management, Gdansk University Press, Gdańsk 2009.
 • Katarzyniak R., Nguyen N.T., Model systemu wieloagentowego z procedurami grupowej aktualizacji wiedzy opartymi na metodach teorii konsensusu, Raport z serii SPR nr 3, ISiTS PWr, Wrocław 2000.
 • Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 • Lula P., Text mining jako narzędzie pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych, StatSoft, 2005.
 • Manning C., Schutze H., Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, Cambridge, MA, 1999.
 • Michalczyk A., Waściński T., Metody i techniki sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem, [w:] W. Chmielarz, J. Turyna (red.), Komputerowe systemy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009.
 • Nguyen N.T., Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2002.
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Determining Consensus in Distributed Computer Decision Support System, [w:] Ekonometria nr 31, Zastosowania metod ilościowych, J. Dziechciarz (red.), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Ziemba E., Zastosowanie eksploracji danych do analizy i oceny serwisów internetowych, Konferencja SWO, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8edda5a-b577-4a26-8a59-de8f46d73bf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.