Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 13/14 | 38-87

Article title

Przegląd i charakterystyka prowadzonych w Polsce badań na temat społecznych uwarunkowań epidemii COVID-19 w jej początkowej fazie

Content

Title variants

EN
A review of studies of social background during the first phase of the COVID-19 epidemic in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem analizy był przegląd empirycznych badań społecznych dotyczących COVID-19 przez wyodrębnienie z nich najważniejszych informacji (np. dyscypliny badaczy, poruszane tematy, zastosowany dobór materiału). Zebrano ponad 221 (i wciąż są aktualizowane) i zakwalifikowano do przeglądu 180 badań przeprowadzonych w Polsce do 25 maja 2020 r. Opracowana publicznie dostępna baza oraz przeprowadzona metaanaliza (przegląd quasi-systematyczny) powinna pomóc szybciej upowszechniać zebraną już wiedzę i ułatwić udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki polskiej, jak zaufanie do instytucji, percepcja ryzyka, stosunek do restrykcji czy koszty obostrzeń.
EN
The aim of this study is a review of empirical studies related to the COVID-19 by extracting most important information from them (e.g. researchers disciplines, topics of analysis, material selection). We have already collected over 241 (and still updating) and coded 180 studies performed in Poland till 25.05.2020. Our publicly available database and performed quasi-systematic review/meta-analysis would help to disseminate Polish specific knowledge probably quicker and would be easier accessible to search for given Polish specific questions as trust to institutions, risk perception, adherence to restrictions and cost of measures?

Year

Volume

Pages

38-87

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych/Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

References

 • Beck U., Risk society: towards a new modernity, SAGE Publications Ltd., London 1992.
 • Coronavirus prevention handbook: 101 science-based tips that could save your life, red. W. Zhou, Skyhorse Publishing, New York 2020.
 • IBI, Empiryczne badania społeczne w Polsce istotne dla zdrowia publicznego i epidemiologii w kontekście COVID-19, http://interdisciplinary-research.eu/badania-epmiryczne-spoleczne-w-polsce-istotne-dla-zdrowia-publicznego-i-epidemiologii-w-kontekscie-covid-19 (dostęp: 15.05.2020 r.).
 • Kluge HH., Behavioural insights are valuable to inform the planning of appropriate pandemic response measures, http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-behavioural-insights-are-valuable-to-inform-the-planning-of-appropriate-pandemic-response-measures (dostęp: 25.05.2020 r.).
 • Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.
 • Publicystyka NGO, Jak COVID-19 zmieni Polskę. Prognoza liderów polskich środowisk branżowych i społecznych, https://publicystyka.ngo.pl/jak-covid-19-zmieni-polske-prognoza-liderow-polskich-srodowisk-branzowych-i-spolecznych (dostęp: 18.09.2020 r.).
 • RDA, Recommendations and Guidelines from the RDACOVID-19 working group, https://www.rd-alliance.org/system/files/RDA%20COVID-19%3B%20recommendations%20and%20guidelines%2C%205th%20release%20%28final%20draft%29%2028%20May%202020.pdf (dostęp: 15.09.2020 r.).
 • Stochmal M., Maciejewski J., Globalna (de)konstrukcja ładu społecznego w obliczu pandemii COVID-19, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, nr 1.
 • Tainter J., The Collapse of Complex Societies, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Tomala L., Pandemia koronawirusa pokazuje dziury w naszej wiedzy. Przyjrzyjmy się im!, Nauka w Polsce, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81182%2Cpandemia-koronawirusa-pokazuje-dziury-w-naszej-wiedzy-przyjrzyjmy-sie-im (dostęp: 8.09.2020 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

e-ISSN
2450-8489

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a8f411a3-64a8-4d36-a7d6-c02e1acb8489
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.