PL EN


2018 | 28 | 3 | 181-191
Article title

Zakresy sprawowania władzy rządzenia w kanonicznym porządku prawnym (kan. 130)

Title variants
EN
The Scope of Authority of the Power of Governance in the Canonical Legal Order (can. 130 1983 Code of Canon Law)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zaprezentowanym opracowaniu Autor dokonał szczegółowej interpretacji kan. 130 KPK/83. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż poprzez wprowadzenie zmodyfikowanego zapisu kan. 130 KPK/83 zostały rozwiązane pewne wątpliwości interpretacyjne, które wystąpiły u komentatorów kan. 196 CIC/17. Według Autora, niedorzeczne byłoby sprowadzenie zakresu władzy rządzenia wyłącznie do zakresu zewnętrznego. Natura bowiem Kościoła nie wyraża się wyłącznie w tym wymiarze. Kościół posiada przecież zarówno naturę widzialną, jak i niewidzialną. Większość działań władzy rządzenia jest podejmowanych w zakresie zewnętrznym, ponieważ służą one dobru publicznemu. Pomimo tego bezsprzecznego faktu, niektóre z nich są działaniami wykonywanymi w sferze wewnętrznej. Tej ostatniej sfery nie można ograniczyć do sfery sumienia, ponieważ ma ona szerszy zakres. Jest rzeczą zrozumiałą, iż z reguły decyzje podjęte na forum wewnętrznym ze względu na tajność i brak publicznego charakteru skutkują wyłącznie na tym forum. Ustawodawca poprzez wprowadzenie klauzuli typu „chyba że jest to postanowione w określonych przez prawo przypadkach” nie wyklucza odmiennego rozwiązania, zgodnie z którym akty dokonane na forum wewnętrznym osiągają także skuteczność na forum zewnętrznym. Założenie możliwości wystąpienia takiej ewentualności ma zapobiec powstaniu konfliktów pomiędzy tymi zakresami.
EN
W zaprezentowanym opracowaniu Autor dokonał szczegółowej interpretacji kan. 130 KPK/83. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż poprzez wprowadzenie zmodyfikowanego zapisu kan. 130 KPK/83 zostały rozwiązane pewne wątpliwości interpretacyjne, które wystąpiły u komentatorów kan. 196 CIC/17. Według Autora, niedorzeczne byłoby sprowadzenie zakresu władzy rządzenia wyłącznie do zakresu zewnętrznego. Natura bowiem Kościoła nie wyraża się wyłącznie w tym wymiarze. Kościół posiada przecież zarówno naturę widzialną, jak i niewidzialną. Większość działań władzy rządzenia jest podejmowanych w zakresie zewnętrznym, ponieważ służą one dobru publicznemu. Pomimo tego bezsprzecznego faktu, niektóre z nich są działaniami wykonywanymi w sferze wewnętrznej. Tej ostatniej sfery nie można ograniczyć do sfery sumienia, ponieważ ma ona szerszy zakres. Jest rzeczą zrozumiałą, iż z reguły decyzje podjęte na forum wewnętrznym ze względu na tajność i brak publicznego charakteru skutkują wyłącznie na tym forum. Ustawodawca poprzez wprowadzenie klauzuli typu „chyba że jest to postanowione w określonych przez prawo przypadkach” nie wyklucza odmiennego rozwiązania, zgodnie z którym akty dokonane na forum wewnętrznym osiągają także skuteczność na forum zewnętrznym. Założenie możliwości wystąpienia takiej ewentualności ma zapobiec powstaniu konfliktów pomiędzy tymi zakresami.
Contributors
 • Wydział Prawa Kanonicznego,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, g.dzierzon@uksw.edu.pl
References
 • Arrieta Juan: Commento al can. 130 CIC, [w:] Codice di Diritto Canonico e le leggi complementari, red. J. Arrieta, Roma: Coletti a San Pietro 2007, s. 144.
 • Bączkowicz Franciszek, Baron Józef, Stawinoga Władysław, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. I, Opole: Wydawnictwo św. Krzyża 1958.
 • Chiappetta Luigi: Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridco-pastorale, t. I, Roma: Edizioni Dehoniane 1996.
 • De Paolis Velasio, D’Auria Andrea: Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma: Urbaniana University Press 2008.
 • Erdö Peter: Forum zewnętrzne i forum wewnętrzne w prawie kanonicznym, [w:] Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem, red. A. Skorupa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 11-36.
 • Fabris Constantino M.: Il foro interno nell’ordinamento giuridico ecclesiale, Prawo Kanoniczne 58 (2015), nr 3, s. 59-64.
 • García Martín Julio: Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma: EDIURCLA 1999.
 • Jońca Maciej: Forum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, red. A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016, s. 155-156.
 • Mazañarez Juan: Comento al can. 130 CIC, [w:] Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada, red. L. De Echeveria, Madrid: Biblioteca de autores cristianos 1985, s. 105-106.
 • Montan Agostino: Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, Bologna: EDB 2000.
 • Pammarès Jean Marie: Le duexième principe pour la rèforme de droit canonique du synode des èveuqes de 1967. La coordination des fors dans droit canonique revistè trente ans après, [w:] I principia per la revisione del Codice di Diritto Canonico, red. J. Canosa, Milano: Giuffrè Editore 2000, s. 104-126.
 • Sobański Remigiusz: Komentarz do kan. 130, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznań: Pallottinum 2003, s. 214-215.
 • Socha Hubert, Allgemeine Normen, [w:] Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red. K. Lüdicke, t. I, Essen: Ludgerus Verlag 1985, ad 130.
 • Steczkowski Piotr: Il conflitto fra foro interno e foro esterno nel diritto matrimoniale canonico, Roma: Pontificia Universitas Gregoriana 1998.
 • Urrutia Franciscus: De normis generalibus. Adnotationes in Codicem: Liber I, Romae: Pontificia Universitas Gregoriana 1983.
 • Urrutia Franciscus: Foro giuridico, [w:] Nuovo dizionario di Diritto Canonico, red. C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balasamo: San Paolo 1993, s. 536-539.
 • Valdrini Patrick: Communità, persone, governo, Roma: Lateran University Press 2013.
 • Viana Antonio: Comento al can. 130 CIC, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez- Ocaña, t. I, Pamplona: EUNSA 1996, s. 845-847.
 • Wernz Franciscus, Vidal Petrus, Ius Canonicum, t. II, Romae: Aedes Unversitatis Gregorianae 1923.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8f5b092-7e4a-475b-a985-e14c2e948905
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.