PL EN


2015 | 2(5) | 109–123
Article title

Mówi Świetlicki

Authors
Title variants
EN
Świetlicki speaking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zatytułowany Mówi Świetlicki dotyczy czasu, w którym uznany poeta – Marcin Świetlicki – przełamuje wielokrotnie deklarowaną niechęć do używania mediów społecznościowych. Na przełomie lat 2014 i 2015 zaczyna regularnie publikować „odezwy” do swoich fanów. Początkowo teksty te dotyczą odmowy nominacji do Nagrody Literackiej Nike, stopniowo jednak zakres poruszanych tematów znacznie się poszerza. Świetlicki, przez lata uznawany za piewcę literatury politycznie niezaangażowanej, zaczyna wyraźnie i często mówić o sprawach bieżących – nie tylko w swoich książkach, ale także na stronach portalu Facebook.
EN
The article entitled “Świetlicki speaking” referes to the time when the well-recognized poet, Marcin Świetlicki, repeatedly breaks his declared unwillingness to use the social media. At the turn of 2014 and 2015 he begins to publish “appeals” to his fans. Initially, these texts concern the refusal of nomination to the literary reward Nike, but gradually the scope of the topics expands. Świetlicki, for years considered a politically disengaged poet, begins to speak often and clearly on current issues – not only in his books, but also on Facebook.
Year
Issue
Pages
109–123
Physical description
Contributors
References
  • Gulda Przemysław, Marcin Świetlicki: mój nowy zespół to wakacje bez żony i matki, 2.04.2015, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35611,17699550,Marcin_Swietlicki__moj_nowy_zespol_to_wakacje_bez.html [dostęp 18.06.2015].Jestem obszczymurem. Z Marcinem Świetlickim rozmawia Piotr Bratkowski, „Newsweek” 2013, nr 18.Najprzyjemniejsi, wpisy od stycznia 2015 roku, Facebook, https://web.facebook.com/najprzyjemniejsi/?fref=ts [dostęp 18.06.2015].Nowa poezja polska, twórcy – tematy – motywy, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. Emilia Kledzik, Joanna Roszak, Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań 2012.Śmiertelnie śmieszne. Z Marcinem Świetlickim rozmawia Marcin Sendecki, „Przekrój” 2011, nr 19 (3437).Świeściak Alina, Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010), Instytut Mikołowski, Mikołów 2010.Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, wpisy od 25.05.2014 roku do 6.09.2014 roku, Facebook, https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8f9403a-1871-40bb-a4f0-36086e87a680
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.