PL EN


2016 | 3(21) | 141-154
Article title

Research institutes in Poland – evaluation of their place and role in innovative politics in Poland

Content
Title variants
PL
Instytuty badawcze w Polsce – próba syntetycznej oceny ich miejsca i roli w polityce innowacyjnej Polski
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the paper have been analyzed issues related to the reserach institutes in Poland in last decade. The problematic question is: What is the role and place of research institutes in Poland in innovative policy with particular regard to their usefulness in the implementation of the Knowledge Based Economy (KBE).
PL
Artykuł przybliża zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytutów badawczych w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Autorka przybliża czytelnikom zasady ich funkcjonowania, rolę i zadania w polskiej polityce innowacyjnej. Syntetycznej analizie została poddana ich przydatność w rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy (GOW).
Publisher
Year
Issue
Pages
141-154
Physical description
Dates
online
2016-09
Contributors
References
  • Daszkiewicz M., Jednostki badawczo -rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2008
  • Łobejko S., Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo – rozwojowych w Polsce, Warszawa 2008
  • Mamica Ł, Jednostki badawczo – rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Kraków 2007
  • Barcikowska Renata, Instytuty badawcze w polskiej polityce innowacyjnej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Niepublikowana praca doktorska. Warszawa: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a906a087-473a-4f10-aa78-392129002600
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.