Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 10(463) | 19-21

Article title

Współpłacenie za zdrowie – za i przeciw

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Co-payments for the health care: pro and con

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wprowadzenie współpłacenia na rynku ochrony zdrowia jest ciągle dyskutowane zarówno przez ekspertów ekonomiki zdrowia jak i ekspertów polityki społecznej. Istnieje dużo głosów za i przeciw współpłaceniu. Z jednej strony wskazuje się, że system opłat pacjentów przyczyni się do redukcji konsumpcji niepotrzebnych świadczeń zdrowotnych i tym samym doprowadzi do optymalnej alokacji na rynku ochrony zdrowia. Z drugiej strony, pojawiają się głosy, iż wprowadzenie współpłacenia spowoduje ograniczenie korzystania z potrzebnych usług zdrowotnych i w konsekwencji pogłębienia się sfery ubóstwa. W celu lepszego zrozumienia potencjalnych konsekwencji wprowadzenia opłat pacjentów w Polsce, pożądane wydaje się zapoznanie się z doświadczeniami innych krajów w tym zakresie.
EN
The introduction of co-payments on the healthcare market has been discussed continuously be health policy as well as social policy experts. There are many arguments for and against cost sharing. On the one hand, it is proven that the system of co-payments will reduce the use of ineffective healthcare services and consequently improve the optimal allocation of healthcare resources. On the other, there are voices that co-payments will reduce the needed healthcare services and consequently trigger the poverty. In order to understand the potential implications of the introduction of co-payments on the Polish market, the experience from other jurisdictions should be learned.

Keywords

Year

Volume

39

Issue

Pages

19-21

Physical description

Contributors

  • Zakład Farmakoekonomiki WUM

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a9073cd6-3c70-4708-9b7f-8a024b501392
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.