PL EN


2014 | 2 (2) | 191-207
Article title

Oczekiwania pracowników posiadających wyższe wykształcenie wobec systemu motywowania w organizacji

Content
Title variants
EN
Expectations of employees having a higher education in view of the system of motivating in the organization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the theory and research concerning the system of motivating. One hundred and twenty-five working students from Wrocław University of Technology took part in the research. They had already had a university diploma and continued learning on master’s studies. The aim of the research was to measure the expectation of the system of motivating in an organization. It was conducted with the questionnaire form containing relevant questions based on specialist literature.
Year
Issue
Pages
191-207
Physical description
Contributors
References
  • Hopej M., Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
  • Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
  • Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009.
  • Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  • Lenik P., Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników, Difin, Warszawa 2012.
  • Listwan T., Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  • Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  • Macleod D., Brady C., O krok dalej, jak motywować pracowników, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  • Podmoroff D., 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9128c94-fb24-4866-a0bb-93bc607e3594
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.