PL EN


2015 | 6 | 2 | 89-108
Article title

O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2014 roku

Content
Title variants
CS
O překladech polské literatury v České republice a české v Polsku Komentovaná bibliografie za 2014 rok
On translating Polish literature in the Czech Republic and Czech literature in Poland. Commentary on the 2014 bibliography
Languages of publication
PL
Abstracts
CS
Historie česko‑polských vztahů je dlouhá. Rok 1989 nesporně přinesl epochální změnu i z hlediska česko‑polských vztahů. Teprve tehdy se Češi a Poláci stali svéprávnými sousedy. Územní spory se neobnovily, obě země navíc pojily vzájemné sympatie kulturních i politických elit. Česko‑polské vztahy jsou nyní nejlepší za posledních tisíc let. Tato studie, ač rozsahem nevelká, usiluje podat ucelený obraz vzájemných kulturních a jazykových vztahů obou národů za 2014 rok. Lze ji tedy hodnotit jako cenný příspěvek k této problematice. Bibliografie je rozdělena do dvou části, z nichž první uvádí Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2014 roku a druhá Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2014 roku, obě části obsahují překladovou literaturu. Zpracovaná bibliografie není výhradně věnována knihám, zahrnuje také časopisy i internetové stránky. Konečným záměrem celého projektu je prostřednictvím serii „Przekłady Literatur Słowiańskich” poskytnout odborné i laické veřejnosti vyčerpávající seznam publikací — překladů české a polské literatury za rok 2014 vydaných na území České republiky a Polska.
EN
The history of Polish‑Czech dealings is long. There is no doubt that the year 1989 brought epochal changes in Polish‑Czech relations. Only then did the Czechs and Poles become rightful neighbours. Territorial disputes are a nonissue and the two countries are connected to each other with mutual affection of the cultural and political elite. Czech‑Polish relations are the best they have been in over a thousand years. This publication, although small in scale, is intended to provide a full picture of the cultural and linguistic relationship between the two nations for the year 2014. It can be viewed as a valuable contribution to this issue. The bibliography is divided into two parts, where the first includes, The bibliography of the translated works of Polish literature in the Czech Republic in 2014, and the second one includes, The bibliography of the translated works of Czech literature in Poland in 2014. Both parts include translated literature. The bibliography is devoted not only to books, but also takes into account periodicals and websites. The ultimate goal of the whole project was to provide both the experts and readers, through the series „Slavic Literature Translations”, with a comprehensive list of translated works of Polish and Czech literature published in Poland and the Czech Republic in the year 2014.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
89-108
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Balcerzan, Edward: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. 97—105.
 • Daneš, František: „Kolik je vlastně češtin..” Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996.
 • Ingarden, Roman: „O tłumaczeniach.” O sztuce tłumaczenia. Red. Michał Rusinek. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1955. 127—190.
 • Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999. Czapliński, Przemysław: „Czas wymienić narracje!” Tygodnik Powszechny 24 (2009). 5.
 • Labocha, Janina: „O odmianach językowych współczesnej polszczyzny i czeszczyzny.” Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane prof. Teresie Zofii Orłoś. Red. Henryk Wróbel. Kraków: Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. 133.
 • Levý, Jiří: „Teoria informacji a proces komunikacji literackiej.” Tłum. Lucylla Pszczołowska. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 2. Red. Henryk Markiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 1976. 70—112.
 • Levý, Jiří: Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998. 114.
 • Mukařovský, Jan: Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców. Red. Janusz Sławiński. Warszawa: PIW, 1970.
 • Sadkowski, Wacław: Odpowiednie dać słowo słowu. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002. 6.
 • Tokarz, Bożena: „Tabu i autocenzura w przekładzie.” Tabu w przekładzie. Red. Piotr Fast, Natalia Strzelecka. Katowice—Częstochowa: Wydawnictwo „Śląsk”, 2007.
 • Vančura, Vladislav: „O nadávkách.” Řád nové tvorby. Red. Milan Blahynka, Štěpán Vlašín. Praha: Svoboda, 1972.
 • Vilikovský, Ján: Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný, 2002. 80.
 • Vodička, Felix: „Historia literatury. Jej problemy i zadania.” Tłum. Jacek Baluch. Studia z teorii literatury. Archiwum Przekładów „Pamiętnika Literackiego”. T. 1. Red. Michał Głowiński, Henryk Markiewicz. Wrocław: Ossolineum, 1971.
 • Wierzbicka, Anna: „Podwójne życie człowieka dwujęzycznego.” Język polski w świecie. Zbiór studiów. Red. Władysław Miodunka. Warszawa: PWN, 1990. 71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a91b4638-287e-48bb-960a-bfd1c1f208ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.