PL EN


2019 | 2 (25) | 157-168
Article title

Definicja uprawnienia droit de suite. Odpowiedzialność z tytułu prawa odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu. Glosa do wyroku SA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r., V ACa 473/18

Content
Title variants
EN
A Gloss on the Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 27 June 2019 (Court File No. V Aca 473/18)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The commentary addressed the issue of the author’s entitlement to receive compensation for droit de suite. In particular, it clarifies the rules of conduct of the obligated party. The commentary supports the ruling of the Court of Appeal, unifying interpretations regarding the characteristics of the claim for payment submitted on the basis of the droit de suite.
PL
W glosie poruszona została problematyka uprawnienia twórcy do wynagrodzenia z tytułu droit de suite. W szczególności wykładni poddano przepisy określające podmiot zobowiązany. Glosowane orzeczenie potwierdza przyjętą przez Sąd Apelacyjny linię orzeczniczą, ujednolicając poglądy dotyczące charakterystyki roszczenia o zapłatę zgłoszonego w oparciu o droit de suite.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a92cb782-5ef3-458c-b5f1-8dc80d8d6604
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.