PL EN


Journal
2010 | 24 | 125-142
Article title

Zatarg Jeana Françoisa Lyotarda, czyli o postmodernizmie raz jeszcze

Content
Title variants
EN
The Differend or postmodernism revisited [In Polish]
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł skupia się na dwóch celach. Pierwszym jest przedstawienie najważniejszych wątków słynnej książki Jeana-Françoisa Lyotarda pt. Zatarg. Omówienie treści dotyka przede wszystkim warstwy językowej koncepcji Lyotarda. Zatarg proponuje spojrzenie na język jako na twór heterogeniczny, w którym uczestnicy języka reprezentując różne rodzaje dyskursu wchodzą ze sobą nieustannie w zatargi, czyli sytuacje nierozwiązywalnego konfliktu. Drugim celem jest powiązanie wspomnianych wyżej wątków z zagadnieniami filozofii postmodernistycznej, którą reprezentują tutaj Gianni Vattimo i Zygmunt Bauman.
EN
The article has two objectives. The first is to present the most important topics in Jean-Francois Lyotard's famous book, The Differend: Phrases in Dispute. The discussion focuses primarily on the linguistic aspects of Lyotard's concept. The Differend offers insight into language as a heterogeneous product, in which the participants of the language, representing different types of discourse, constantly enter into disputes, that is situations of irresolvable conflict. The second objective is to link the above-mentioned topics to issues of postmodern philosophy, which are represented by Gianni Vattimo and Zygmunt Bauman.
Keywords
Journal
Year
Issue
24
Pages
125-142
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bauman [1994] – Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Kultury, Warszawa 1994.
 • Bauman [1996] – Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Dunn [1993] – A. Dunn, A tyranny of justice: the ethics of Lyotard’s differend, „Boundary” (1) 1993: 195.
 • Kwiek [1994] – M. Kwiek, Rorty i Lyotard w labiryntach postmoderny, Wydawnictwo UAM, Poznań 1994.
 • Lyotard [1987] – J.-F. Lyotard, Re-writing modernity, „Substance”, 16 (3) 1987: 3-9.
 • Lyotard [1988] – J.-F. Lyotard, The differend, tłum. G. van den Abbeele, Manchester University Press, Manchester 1988. Wyd. oryg.: J.-F. Lyotard, Le différend, Minuit, Paryż 1983.
 • Lyotard [1997] – J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Aletheia Warszawa 1997.
 • Lyotard [1998] – J.-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1998.
 • Lyotard, Thébaud [1985] – J.-F. Lyotard, J.-L. Thébaud, Just gaming, tłum. W. Godzich, The University of Minnesota Press, Minneapolis 1985. Wyd. oryg.: J.-F. Lyotard, J.-L. Thébaud, Au juste, Christian Bourgeois, Paryż 1979.
 • Morawski [1994] – S. Morawski, Lyotard Jean-François, Le Différend, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. II, B. Skarga (red.), PWN, Warszawa 1994: 309-320.
 • Rorty [2007] – R. Rorty, Wittgenstein i zwrot lingwistyczny, tłum. D. Łukoszek, Ł. Wiśniewski, „Homo Communicativus” 1 (2) 2007: 13-28.
 • Vattimo [2003] – G. Vattimo, Dialektyka, różnica, myśl słaba, tłum. M. Surma, A. Zawadzki, „Teksty drugie” (5) 2003: 124-136.
 • Vattimo [2007] – G. Vattimo, Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007.
 • Welsch [1998] – W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Wittgenstein [1972] – L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9444bd9-a45c-49a0-bcf0-db2302cdb7b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.