PL EN


Journal
2014 | 2 | 45-48
Article title

Poród w położeniu miednicowym płodu - fizjologia czy patologia? Rozważania historyczne

Authors
Content
Title variants
EN
A delivery in breech presentation – a physiology or pathology? Historical deliberations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Położenie miednicowe płodu stwierdza się w około 3% wszystkich porodów i sposób ich prowadzenia jest ważnym problemem współczesnego położnictwa. w rozpoznawaniu położeń miednicowych płodu przydatne są chwyty leopolda, osłuchiwanie tętna płodu i Ktg (tętno płodu jest słyszalne w nadbrzuszu matki), ale przede wszystkim diagnostyka ultrasonografczna, która pozwala również na określenie masy płodu i jego dobrostan. w prowadzeniu porodu przy miednicowym położeniu płodu zastosowanie mają: pomoc ręczna sposobem cowjanowa – Brachta, pomoc ręczna sposobem veit – Smelliego (auxilium manuale), natomiast w przypadkach zarzucenia raczek ich uwolnienie sposobem klasycznym, wahaniami mullera bądź metodą lovseta. w przypadkach zagrożenia życia płodu lub matki wskazane jest ręczne wydobywanie płodu (extractio manualis fetus). Obecnie zaleca się, aby wszystkie położenia miednicowe płodu u pierwiastek rozwiązywać drogą cięcia cesarskiego. niemniej jednak w przypadku prawidłowego przebiegu ciąży i porodu u wieloródek, prawidłowej masie płodu i jego dobrostanie poród w przypadkach położenia miednicowego płodu może być poprowadzony siłami natury z zastosowaniem pomocy ręcznej. wymaga to jednak nieustannego kształcenia nowych kadr tzw. rezydentów położnictwa.
EN
the breech presentation of the foetus is noted in approximately 3 percentages of all deliveries and the way they are assessed constitutes an important issue in contemporary obstetrics. in order to recognize the breech position the leopold’s holds are used as well as foetal pulse rate auscultation, cardiotocography (ctg) and ultrasonography (USg), which helps determine the foetal weight and condition. Assisting the delivery of the foetus being in the breech position requires a few exceptional methods of help among which we can fnd some manual ones named cowjanow – Bracht and veit – Smelly. in the case of hands abandonment, their release is achieved either through a classical method called muller’s fuctuations or lovset’s method. when the life of a foetus or a mother is at risk, manual foetus extraction (extractio manualis fetus) is recommended. nowadays, all breech positions in primigravidas receive the recommendation for the caesarian section. when the position appears in multigravidas and the pregnancy proceeds with no complications and the foetal weight is normal, the delivery might be natural with the manual help. it, however, calls for a continuous education of the obstetrical staf namely residents.
Journal
Year
Issue
2
Pages
45-48
Physical description
Dates
accepted
2014-02-15
Contributors
  • Emerytowany profesor PMWSZ w Opolu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a9462bd2-adfa-4adc-8497-c51b2fd14767
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.