Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4 (263-264) | 427-442

Article title

Działalność polskich misji zakonnych w Japonii

Content

Title variants

EN
The Activities of the Polish Clergy in Japan

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
This article is devoted to the efforts of Polish missionaries in Japan in the 20th and 21st centuries and to their role in evangelization and in the social life of the Japanese people. It also tackles the question of ministry amongst the Polish diaspora, which is a very important factor in strengthening the ties between Polish compatriots in foreign lands as well as in helping to maintain traditions and customs. The basis for this research on the subject is data collected from individual orders and congregations, the recollections of missionaries and their written compilations along with conversations with missionaries conducted by the author.

Year

Pages

427-442

Physical description

Dates

published
2018-03-14

Contributors

References

 • 1930–2005 Sei Korube rainichi 75 shūnen kinenshi. Nihon ni okeru Konbetsuaru Sei Franshisuko Shūdōkai no ayumi (1930–2005 Publikacja z okazji 75. rocznicy przyjazdu do Japonii św. Kolbe. Historia Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Japonii), Konbetsuaru Sei Franshisuko Shūdōkai, Tōkyō 2005.
 • Czarnecka Monika, Rola cudzoziemców w procesie industrializacji Japonii (druga połowa XIX wieku), w: Ewa Pałasz-Rutkowska (red.), Spotkania międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI–XX wiek), Japonica, Warszawa 2017, s. 214–244.
 • ks. Długosz Albin, Polscy misjonarze zmarli w Japonii, w: Ewa Pałasz-Rutkowska (red.), W poszuki-waniu polskich grobów w Japonii. Nihon ni okeru Pōrandojin bohi no tansaku. In Search of Polish Graves in Japan, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010, s. 70–91.
 • Fiedorczyk Siergiej, Poliaki na Jużnom Sachalinie, Centr Dokumientacii Nowiejszej Istorii, Jużnosachalińsk 1994.
 • Hałasa Dorota, Kwiatkowski Zygmunt SJ, Chrystus w kraju samurajów, Studio R-ka, Lublin 2016. Hashibaba Ikuo, Christianity in Early Modern Japan: Kirishitan Belief and Practice, Brill, Leiden 2001. Jan Paweł II na Filipinach i w Japonii 16–26 II 1981, przekł. „L’Osservatore Romano” i Krzysztof Doroszewski, oprac. Jarmila Sobiepan, Marta Szafrańska-Brandt, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 • Merklejn Iwona, Brat Zeno Żebrowski. Polski misjonarz w japońskich mediach, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006.
 • Merklejn Iwona, Polscy franciszkanie w Japonii – początki misji w Nagasaki (1930–1945), w: Ewa Pałasz-Rutkowska (red.), W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii. Nihon ni okeru Pōrandojin bohi no tansaku. In Search of Polish Graves in Japan, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010, s. 92–123.
 • Nihonshi kenkyū (Studia nad historią Japonii), Yamakawa Shuppansha, Tōkyō 2000.
 • Nowak Katarzyna, Pierwszy Polak w Japonii – Wojciech Męciński, „Japonica” 2000, nr 12, s. 165–178. Pałasz-Rutkowska Ewa, Difficult Beginnings. The Problem Concerning the Restoration of Diplomatic Relations between Poland and Japan after World War II, „Acta Asiatica Varsoviensia” 2016, no. 29, s. 147–164.
 • Pałasz-Rutkowska Ewa, Polska i Japonia po II wojnie światowej. W 60. Rocznicę wznowienia sto-sunków oficjalnych, „Prace Historyczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 144 (2017) zeszyt 4, s. 793–809, zob też: http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-4/ art/10096/.
 • Pałasz-Rutkowska Ewa, Inaba Chiharu, Polskie groby w Japonii. Część katologowa, w: E. Pałasz-Rutkowska (red.), W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii. Nihon ni okeru Pōrandojin bohi no tansaku. In Search of Polish Graves in Japan, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010, s. 142–233.
 • Pałasz-Rutkowska Ewa, Romer Andrzej T., Historia stosunków polsko-japońskich 1904–1945, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009.
 • Pałasz-Rutkowska Ewa, Starecka Katarzyna, Japonia. Historia państw świata w XX wieku, Wydawnic-two TRIO, Warszawa 2004.
 • o. Rosenbaiger Samuel, Misja Niepokalanowa w Japonii, według własnych wspomnień i listów mis-jonarzy, 1930–1970, Tokio 1970, maszynopis, Archiwum w Niepokalanowie.
 • Rozmowa z księdzem Tadeuszem Obłąkiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Sophia w Tokio, długoletnim misjonarzem w Japonii, duszpasterzem Polaków (rozmawiały Małgorzata Suzuki, Elżbieta Watanabe), „Gazeta Klubu Polskiego w Japonii” 1999, nr 5 (kwiecień, maj), s. 6–11.
 • „Samodzielny Wydział Wschodni, Japonia 4166. Działalność polityczna kleru i organów kościelnych, 1951”, zespół 11, teczka 404, wiązka 22, s. 1–6, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 • Skarga Pawęski Piotr, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1936 (1. wydanie 1579).
 • Szubert Mikołaj, Kontakty misjonarzy jezuickich z panami feudalnymi Japonii (XVI i XVII wiek), Ewa Pałasz-Rutkowska (red.), Spotkania międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI–XX wiek), Japonica, Warszawa 2017, s. 94–134.
 • Wrażenia z podróży misyjnej do Japonii, Nakład Centrali Milicji Niepokalanej, Niepokalanów 1934.
 • http://klikdotsystems.jp/stronapolska/files/ks_oblak/wspomnienia.html
 • http://misje-jezuickie.pl/misje-polskich-jezuitow-w-chinach-i-japonii/
 • http://salezjanie.pl/wiadomosci/2016/08/10/zmarl-ksiadz-michal-moskwa
 • http://siostrymi.pl/historia/
 • http://www.26martyrs.com
 • http://www.catholic-yamagata.com/yonezawa-church/12hokusanbara2.html
 • http://www.misje.pl/misje-318/polacy-na-misjach-319
 • http://www.misje.pl/misje-318/statystyka-kraje-12912
 • http://www.modlitwazajaponie.xaa.pl/pl/polonia-japonska/415-praca-dyplomowa-s-kaludiuszy.html
 • http://www.providentia.pl/historia_placowki.html
 • https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-42-2007/Temat-numeru/Misjonarze-fidei-donum
 • http://www.tokio.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje_polonijne/duszpasterstwo_polonijne/

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2283

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a947dd9b-e49f-46cc-82f4-a2e4165228ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.